Konferencja „Symulacja – Kształcenie Praktyczne w Erze Innowacji”

Materiał partnerski  |   Edukacja  |   10 kwietnia 2024 08:33
Udostępnij

Instytut Nauk o Zdrowiu Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu organizuje Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Symulacja – Kształcenie Praktyczne w Erze Innowacji”. 

Wydarzenie odbędzie się w dniach 11-12 kwietnia w auli im. Kazimierza Piechowskiego na terenie Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu.

Konferencja ma na celu nie tylko doskonalenie umiejętności klinicznych uczestników, ale także wprowadzenie nowych technologii symulacji medycznej do edukacji. Skupimy się na bezpieczeństwie pacjenta, interdyscyplinarnej komunikacji i współpracy, jak również na rozwijaniu umiejętności liderów w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Program konferencji obfituje w sesje tematyczne poświęcone m.in. skuteczności resuscytacji, symulacji w pediatrii, czy medycynie taktycznej. Uczestnicy będą mieli okazję do uczestnictwa w warsztatach pod kierunkiem Edyty Hałatek oraz zespołu szkoleniowego służb mundurowych. Tematy warsztatów obejmują m.in. masywny krwotok jako zabójcę numer jeden na polu walki, zastosowanie moulage w pozoracji, czy medycynę pola walki.

To okazja do wymiany doświadczeń z lekarzami, pielęgniarkami, ratownikami medycznymi, żołnierzami, policjantami, instruktorami WOPR i GOPR, oraz innymi ekspertami z dziedziny symulacji medycznej. Konferencja będzie platformą do nawiązywania kontaktów zawodowych i budowania sieci współpracy.

„Zachęcamy do udziału nauczycieli akademickich, instruktorów symulacji medycznej, służb zarządzania kryzysowego, techników symulacji, zarządzających centrami symulacji oraz wszystkich pasjonatów nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym studentów” – zapraszają organizatorzy.

Najdalsza podróż w lepsze jutro zaczyna się od pierwszego kroku – zróbmy go razem już dzisiaj. Zapraszamy do udziału w wydarzeniu, które łączy wiedzę naukową z praktycznym szkoleniem, otwierając nowe perspektywy w kształceniu medycznym.

Program:

Czwartek 11 kwietnia

9.00– Otwarcie konferencji – JM Rektor MUP Sonia Grychtoł, prof. MUP

I. Symulacja medyczna w szeroko pojętej edukacji i szkoleniu – wciąż perspektywa przyszłości?

Moderatorzy: Ewa Tobor, Wiesława Kołodziej, Katarzyna Matusiak

9.15 – 09.45 – Dominik Gałuszka (MUP Oświęcim), Katarzyna Ślusarczyk – Skuteczność Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej w różnych grupach zawodowych – badanie umiejętności w warunkach symulowanych

9.45 – 10.15 – Piotr Surmiak (MUP Oświęcim) – Symulacja w pediatrii – czy możemy pozbyć się stresu w postępowaniu z pacjentem pediatrycznym?

10.15 – 10.45 – Konrad Chechelski, Andrzej Ziarko – Zastosowanie metody symulacji w zdarzeniu z dużą liczbą poszkodowanych na przykładzie ćwiczeń Mayday’23

10.45 – 11.15 – przerwa kawowa

11.15 – 12.45 – Maciej Tobiasz – Medycyna Taktyczna w warunkach bojowych – rola symulacji medycznej w przygotowaniu systemu na konflikt zbrojny

12.45 – 13.00 – panel dyskusyjny –  Moderator: Dominik Gałuszka, Edyta Hałatek

13.00 – 13.30 –  Lunch

I I. Przekraczając granice realności: symulacja jako narzędzie – innowacje w nauczaniu i praktyce

Moderatorzy: Kornelia Wac, Justyna Gąska, Natalia Szlosarczyk,

13.30 – 17.30 – symulacje/warsztaty 

13.30 – 14.30 – gr I warsztat 1 (S) / gr II warsztat 2 / gr III warsztat 3

14.35 – 15.35 – gr I warsztat 2 / gr II warsztaty 3/  gr III warsztaty 1 (S )

15.40 – 16.40 – gr I warsztat 3 /gr II warsztaty 1 (S ) / gr III warsztaty 2

* warsztat 1 – Maciej Tobiasz, Adrian Brzóska, Maciej Żegota – Zabójca numer jeden na polu walki – masywny krwotok

* warsztat  2 – Konrad Chechelski, Andrzej Ziarko, Robert Fąfara, Żaneta Zając – Moulage w pozoracji  

* warsztat 3 – (S-symulacja) – Mariusz Matla – Medycyna pola walki 

*warsztat 4    Symulacja z wykorzystaniem USG w wkłuciach (fizjologia i patologia)  

i ocenie stanu chorego. Warsztat w dniu 12.04.2024r. 

18.30 – kolacja i wieczór integracyjny Hotel Imperiale ul. Leszczyńska 16 32-600 Oświęcim

Piątek 12 kwietnia

9.00 – rozpoczęcie

*Warsztat 4 uczestnictwo indywidualnie od 8.30 – symulator USG (POCUS+HeartWorks), symulator wkłuć (needleTrainer), fantomy do wkłuć + USG, symulator bronchoskopii. 

III.  Praktyczne zastosowanie symulacji medycznej: zróżnicowane podejścia i techniki – trening w praktyce

Moderatorzy: Edyta Hałatek, Łukasz Naglik 

9.10 – 9.40 – Adam Ubych (SUM Katowice) – Rzeczywistość to symulacja, a ty jesteś chatbotem – czyli o tym co daje nam symulacja medyczna.

9.40 – 10.10 – Tomasz Zaborowski (WPR Katowice)– Drożność dróg oddechowych w warunkach symulacji medycznej.

10.10 – 10.40 –Karolina Ubych (SUM Katowice)  – Rola pacjenta standaryzowanego w nauczaniu przekazywania trudnych informacji?

10.40 – 11.15 – przerwa kawowa i lunch

IV. Od symulacji do egzaminu: metody, wskazówki, strategie

Moderatorzy: Piotr Wędzina, Joanna Noga 

11.15 – 13.15 – Edyta Hałatek (MUP Oświęcim) – Egzamin OSCE: metody, wyzwania i skuteczne strategie przygotowania – praca z procedurą i checklistą

13.15 – 13.30 – panel dyskusyjny – Moderator: Elżbieta Kania, Ewa Tobor

13.30 – 13.45 – zakończenie konferencji.