Każdą przemoc trzeba przerwać – FILM, AUDIO

Redakcja eFO  |   Fakty,Podcasty  |   16 lutego 2024 06:37
Udostępnij

Ofiary przemocy coraz częściej decydują się zgłaszać agresywne zachowania członków rodziny i partnerów organom ścigania.

O domowej przemocy psychicznej i fizycznej stosowanej wobec dorosłych, ale i dzieci, z Marcinem Kozakiem, socjologiem i pracownikiem socjalnym, rozmawia Paweł Wodniak.

 

Ofiary przemocy, zmęczone latami cierpienia i ucisku, coraz odważniej przerywają milczenie, zgłaszając agresywne zachowania członków rodziny i partnerów organom ścigania. 

Ta zmiana świadomości społecznej jest znaczącym krokiem w kierunku walki z przemocą domową, która przez lata była tematem tabu. Dzięki rosnącej dostępności informacji i wsparciu ze strony organizacji pozarządowych, ofiary te zdobywają siłę, aby stawić czoła swoim oprawcom i szukać sprawiedliwości.

Mimo tych pozytywnych zmian, droga do wyeliminowania przemocy z życia społecznego jest jeszcze długa. Nadal istnieją bariery, takie jak strach przed stygmatyzacją, lęk przed reperkusjami ze strony sprawcy, czy też obawy o dalsze losy rodziny, które mogą zniechęcać ofiary do zgłaszania przestępstw. 

Dlatego tak ważne jest ciągłe działanie na rzecz edukacji społeczeństwa, rozwoju systemu wsparcia dla ofiar oraz wzmocnienia mechanizmów ochrony prawnej.

Zwiększanie świadomości na temat przemocy i sposobów jej przeciwdziałania jest kluczowe dla budowania społeczeństwa, w którym każdy członek czuje się bezpiecznie. Inicjatywy takie jak kampanie społeczne, programy edukacyjne w szkołach oraz szkolenia dla profesjonalistów są niezbędne do zmiany postaw i zachowań tolerujących przemoc.

W miarę jak społeczeństwo staje się bardziej świadome i reaguje na przemoc domową, wzrasta nadzieja na to, że ofiary będą miały więcej odwagi i wsparcia, by wyjść z cienia i zacząć nowe życie, wolne od przemocy i strachu. To długa droga, ale każde zgłoszenie i każda interwencja są krokami naprzód ku lepszemu jutru dla wszystkich ofiar przemocy.

 

Zobacz również:

Pomoc społeczna doceniana, pracownicy socjalni mniej – FILM, AUDIO