Obwodnica Zatora coraz bliżej

Redakcja eFO  |   Fakty  |   24 stycznia 2023 12:02

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wybierze niebawem wykonawcę obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28.

Jak informuje inwestor droga będzie budowana z wykorzystaniem metodyki i narzędzi BIM, a wyłonienie wykonawcy nastąpi w ramach tzw. dialogu konkurencyjnego.

Budowa obwodnicy

Nowa droga będzie liczyć 2.100 m i ominie centrum miasta po jego zachodniej stronie. Przebiegnie od skrzyżowania drogi krajowej nr 44 i drogi wojewódzkiej nr 781 na ulicy 1. Maja do stacji paliw na ulicy Wadowickiej wzdłuż DK28.

„Odcinek będzie drogą jednojezdniową klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), z jednym pasem ruchu w każdym kierunku. W ramach inwestycji zostaną rozbudowane fragmenty ulic Wadowickiej (DK28), Sikorskiego (DW781), Bugajskiej (droga powiatowa) Jana Pawła II i Hallera (drogi gminne). Dodatkowo powstaną też nowe drogi gminne, służące do obsługi komunikacyjnej przyległego terenu. Zostanie również przebudowana infrastruktura techniczna (wodna, kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna i teletechniczna), kolidująca z inwestycją” – informuje Kacper Michna z GDDKiA.

Pod nowa drogą powstaną dwa podziemne przejścia dla ruchu pieszego i rowerowego. Projekt przewiduje zminimalizowanie wpływu inwestycji na środowisko. Wykonawca zbuduje jedno przejście i trzy przepusty dla zwierząt, dwa stawy kompensacyjne, czyli sztuczne mokradła dla zwierząt, i ekrany akustyczne.

BIM

BIM (ang. Building Information Modeling) jest nowoczesną technologią, w której stosuje się wspólne środowisko danych (komplet informacji jest zgromadzony w jednym miejscu) oraz trójwymiarowe, cyfrowe modele obiektów. Uwzględniają one wszystkie niezbędne informacje możliwe do wykorzystania na każdym etapie inwestycji – od projektu przez realizację po odbiór prac, a następnie utrzymanie i zarządzanie.

Do pilotażowego wdrożenia BIM wybrano budowę obwodnicy Zatora jako inwestycję reprezentatywną dla zadań realizowanych przez GDDKiA. Biegnie nowym śladem i obejmuje szeroki zakres robót – drogowe, mostowe i instalacyjne (wodne, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne i teletechniczne).

Dialog konkurencyjny

Jeden z trybów wyboru wykonawcy, który przewiduje ustawa Prawo zamówień publicznych. Wykorzystywany jest wtedy, kiedy zamówienie ma charakter innowacyjny. Budowa drogi przy wykorzystaniu metodyki i narzędzi BIM to innowacyjne przedsięwzięcie w skali kraju. Dlatego GDDKiA postanowiła, że wykonawca obwodnicy Zatora zostanie wybrany właśnie w takim trybie.

Dialog konkurencyjny ma trzy tury postępowania. W pierwszej, zainteresowani wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Informacje o potrzebach zamawiającego są zawarte w opisie potrzeb i wymagań.

W drugiej turze, część spośród zainteresowanych wykonawców jest zapraszana przez zamawiającego do udziału w dialogu konkurencyjnym. O dopuszczeniu do niego decyduje spełnienie wskazanych w postępowaniu kryteriów selekcji. Zamawiający przedstawia szczegółowo swoje potrzeby, a wykonawcy proponują konkretne rozwiązania. Dzięki takiemu spotkaniu dwóch stron – zamawiającego i wykonawców – mogą oni lepiej poznać swoje potrzeby i specyfikę danego zamówienia, co jest szczególnie ważne w przypadku innowacyjnych przedsięwzięć – takich jak budowa drogi przy wykorzystaniu metodyki i narzędzi BIM.

Trzecia tura to przygotowanie przez zamawiającego Specyfikacji Warunków Zamówienia, na podstawie doświadczeń i informacji zebranych podczas dialogu konkurencyjnego. Po przygotowaniu SWZ, do składania ofert zapraszani są wykonawcy, którzy brali udział w dialogu. Wybudowanie obwodnicy Zatora zostanie powierzone temu wykonawcy, który przedstawi najbardziej korzystną ofertę.

Komentarze

Zostaw komentarz


Redakcja portalu zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu artykułu, wpisu, obiektu. Informujemy, że oprogramowanie rejestruje dane osoby komentującej (IP, czas), które na wniosek prokuratury, sądu lub policji mogą zostać przekazane celem ścigania sprawców czynów sprzecznych z prawem.

Więcej informacji w regulaminie komentarzy.

Ankiety

Masz postanowienia noworoczne?

Zobacz wyniki

Ładowanie ... Ładowanie ...
Kalendarium
Reklama
. . . . . . . . . . . . . . . .