Przepytaliśmy kandydatów na sterników samorządów – część 1

Redakcja eFO  |   Fakty,Wybory  |   2 kwietnia 2024 17:14

Pytania do kandydatów przesłaliśmy drogą e-mailową. Poprosiliśmy o wyczerpujące odpowiedzi i przekazanie ich do redakcji w ten sam sposób. Każdy z kandydatów miał zatem równe szanse.

Prezentując odpowiedzi na pytania redakcji Faktów Oświęcim, zachowaliśmy oryginalną pisownię. Odpowiedzi na kolejne trzy pytania minidebaty będziemy prezentować w środę, czwartek i piątek.

W naszym projekcie pominęliśmy Andrzeja Saternusa, kandydata na burmistrza gminy Chełmek, Marka Jasińskiego, kandydata na wójta gminy Osiek i Grzegorza Gałgana, kandydata na wójta gminy Polanka Wielka. Wymienieni nie mają kontrkandydatów, wobec tego nie mają z kim debatować. W tych trzech gminach wyborcy odpowiedzą na pytanie czy głosują na jedynego kandydata, czy też nie.

Pierwsze pytanie zadane wszystkim kandydatom na sterników gmin w powiecie oświęcimskim brzmiało:

Jakie 3 inwestycje uznaje Pani/Pan za kluczowe dla gminy i konieczne do realizacji w najbliższej kadencji?

Odpowiedzi:

Brzeszcze

Zbigniew Kolasa – KWW Prawo i Sprawiedliwość

1. Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnych na obszarach wiejskich wraz remontem i przebudową dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich z ciągami pieszo -rowerowymi oraz wymianą oświetlenia ulicznego na energooszczędne – wykonane w technologii LED.

2  Nabycie  w całości terenów od SRK ( Rewitalizacja Ruchu Drugiego Nieczynnej części kopalni) z przeznaczeniem -strefa aktywności gospodarczej – miejsca pracy, zwiększenie dochodów gminy, kulturalnej, rozrywkowej.

3. Przygotowanie terenów pod budownictwo wielorodzinne (plan ogólny)i budowę żłobka na osiedlu Paderewskiego wraz z połączeniem osiedla z ulicą Hubala.

Łukasz Korczyk – KWW Razem dla Gminy Brzeszcze

Absolutnie najważniejszą inwestycją z punktu widzenia przyszłości istnienia i funkcjonowania Gminy Brzeszcze jest utworzenie strefy gospodarczej – bieżący czas jest kluczowym na wykorzystanie środków udostępnianych w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski na lata 2021-2027 (więcej można poczytać tu: https://www.fundusze.malopolska.pl). Sam Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Małopolski Zachodniej to 254 miliony euro dla czterech powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego oraz wadowickiego.

Nie możemy pozwolić sobie na zmarnowanie najbliższych lat – to, jak i na co zaaplikujemy po te środki wytyczy ścieżkę rozwoju gminy na najbliższe dziesięciolecia.
Jeśli zaufają mi Państwo podczas wyborów 7 kwietnia, będę walczył o każdą złotówkę dla rozwoju Gminy Brzeszcze!

Radosław Szot – KWW Wspólnota samorządowa Gminy Brzeszcze

Ciężko wskazać 3 zadania inwestycyjne – proponuję rozszerzyć na 3 obszary, które są kluczowe i w nadchodzącej kadencji chciałbym skupić na realizacji inwestycji właśnie w tych tematach. 

Są to:

– infrastruktura drogowa. 

Kończąca się kadencja to ponad 50 przebudowanych, wyremontowanych dróg gminnych. Jednak temat „drogowy” to niełatwa sprawa – temat, którego nie da się szybko, skutecznie i raz na zawsze załatwić. W nadchodzących latach skupimy się na realizacji zadań w dwóch kierunkach – po pierwsze usprawnienie ruchu na obszarze gminy, w związku z budową drogi S1 oraz budową obwodnicy Brzeszcz. Drogi gminne, tzw. łączniki do S1 i obwodnicy (m.in. ulice Leśna i Przemysłowa) muszą być gotowe już w najbliższych latach, aby przejazd przez gminę Brzeszcze był sprawny, nie powodował zakłóceń i zbytnie natężenia ruchu wewnątrzgminnego . Druga sprawa – drogi osiedlowe, dojazd do posesji prywatnych, szczególnie w sołectwach. Ulice, przy których stoi kilka domów, mieszka kilkunastu mieszkańców, wcale nie są „gorszej kategorii”. Niestety rzadko realizacja inwestycji w takich rejonach jest możliwa ze środków zewnętrznych. Dlatego chciałbym wdrożyć skuteczny, stabilny i przejrzysty system finansowania tych remontów z budżetu Gminy, z zapewnieniem stałej kwoty zabezpieczanej co roku. 

– budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej, ze szczególnym uwzględnieniem terenów położonych poza aglomeracją (głównie sołectw).

W ostatnich latach w Gminie Brzeszcze zmodernizowano oczyszczalnię ścieków oraz  przebudowano i rozbudowano ponad 20 km sieci kanalizacji sanitarnej. Przeważająco inwestycje realizowane były w obszarach o gęstej zabudowie, na terenie aglomeracji. Główne potrzeby zostały tam zrealizowane, teraz czas aby skupić się na budowie kanalizacji poza aglomeracją, na terenach wiejskich.

– modernizacja energetyczna budynków gminnych. 

Niemal wszystkie budynki – domy ludowe, remizy OSP, świetlice osiedlowe, szkoły i przedszkola – mają już wykonaną termomodernizację, zlikwidowane ogrzewanie węglowe, zamontowane energooszczędne oświetlenie, odnawialne źródła energii. Dwa duże budynki wciąż czekają na modernizację – budynek Ośrodka Kultury oraz budynek ośrodka zdrowia na ul. Piłsudskiego. Temat złożony i trudny, głównie ze względu na zakres niezbędnych do wykonania prac oraz ich koszty. Obok modernizacji energetycznej, obiekty wymagają gruntownej przebudowy i dostosowania do wymogów dostępności architektonicznej. Szacuję, że wartość robót może sięgnąć nawet 20-25 milionów złotych. Bez atrakcyjnego montażu finansowego, udziału środków zewnętrznych, budżet Gminy Brzeszcze nie udźwignie takiego przedsięwzięcia.  

Gmina Oświęcim

Krzysztof Harmata – KWW bezpartyjni Wspólne Dobro i Rozwój

Kluczowe dla gminy i mieszkańców oraz konieczne do realizacji w moim mniemaniu (popartego rozmowami z mieszkańcami gminy) są:

– utworzenie gminnego żłobka

– utworzenie dziennego domu pobytu dla seniorów

– remont szkoły podstawowej w Włosienicy

Mirosław Smolarek – KWW Mirosława Smolarka

1. Dla gminy Oświęcim bardzo ważną do podjęcia kwestią jest budowanie niezależności energetycznej. Krokiem w tę stronę jest utworzenie farmy fotowoltaicznej. Pierwszy etap rozpocznie się już w tym roku. Dzięki niej skoki cenowe nie będą nas zaskakiwać i drenować naszego budżetu, jak to dotychczas miało miejsce. Dzięki temu więcej pieniędzy będziemy mogli przeznaczyć na inwestycje czy nie będzie przerw w nocnym oświetleniu. Farma umożliwi nam również montaż pomp ciepła w gminnych budynkach. 

2. Podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez remonty i modernizacje dróg gminnych. Tam, gdzie to możliwe, równocześnie będziemy rozbudowywać sieć kanalizacyjną.

3. Zapewnienie najmłodszym Mieszkańcom gminy najlepszej infrastruktury oświatowej jest naturalną inwestycją w naszą przyszłość, dlatego jest bardzo wysoko na liście priorytetów. Cały czas szukamy możliwości finansowania dla modernizacji szkoły podstawowej we Włosienicy.

Kęty

Dariusz Gawęda – KW Prawo i Sprawiedliwość

– Poprawa katastrofalnego stanu infrastruktury drogowej, mam tu na myśli remonty dróg, budowy chodników oraz doświetlenie miejsc niebezpiecznych,

– Stworzenie strefy aktywności gospodarczej – klucz do prawidłowego rozwoju Gminy Kęty

– Poprawa dostępności, zwiększenie miejsc w żłobkach, przedszkolach, dostosowanie

do standardów XXI wieku placówek wychowawczych poprzez remonty a gdzie to konieczne rozbudowę,

– Rozwój bazy sportowej zarówno klubów sportowych jak i miejsc dla sportu amatorskiego i rekreacji.

Aleksander Larysz – KWW Zamek Bulowicki dla mieszkańców

Z inwestycjami będzie krucho, ponieważ, że tak powiem kolokwialnie, budżet leży i mamy poważne ostrzeżenia z RIO (regionalnej izby obrachunkowej), która jest instytucją pilnującą finansów m.in. miast i gmin i ona mówi „sorry chłopaki, zaszaleliście w przeszłości” choć tak, prawdę mówiąc, to nie wiem, na co poszło tyle pieniędzy, skąd takie ogromne zadłużenie? A teraz brać się do roboty i oszczędzać. Dlatego 90% mojego programu nie jest oparte na budżecie lub tylko w minimalnym stopniu.

Jednak odpowiadając:

a. Dokończenie obwodnicy z konieczną zmianą organizacji ruchu w centrum.

b. Wybudowanie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Regionalnego Centrum Targowego ( RCT) co wzmocni miejskich przedsiębiorców do skali, że będą mogli rywalizować z centrami handlowymi.

c. Cykliczna rewitalizacja miejskich zasobów nieruchomości z przeznaczeniem i przekształceniem ich w mieszkania komunalne oraz budowa nowych.

Przemysław Paw – KWW Twój Głos Działaj! Potrafisz! Przemek Paw

Odpowiedź na to pytanie bez przedstawienia szerszego kontekstu jest trochę wróżeniem z fusów.

Mamy w Gminie Kęty pewne ograniczenia:

1.1 Dług Gminy Kęty . Według RIO powinniśmy już zaciskać pasa na podstawie prognozy budżetu jaki jest zaplanowany. Prognozy!!! Na ile znam się na budżetowaniu, to zawsze są jakieś przesunięcia, i to zazwyczaj w stronę niekorzystną.

1.2. Stałe wydatki w budżecie – są nie do „ruszenia”. Z pewnych wydatków nie da się zrezygnować.

1.3. Koniunktura gospodarcza. Patrząc na upadające sklepy, i biznesy w całej Polsce, to na ten moment jesteśmy w kryzysie. W samym rynku w Kętach jest do wynajęcia 13 lokali. Na każdym rogu w Kętach można spotkać ogłoszenie ” wynajmę”. Choć mój kontrkandydat Pan Zawadzki wspomniał, że dochody planowane są większe niż w zeszłym roku, więc może nie jest bardzo źle.

1.4. Możliwości KPO ( 130 000 000 000 Euro) – ale dostępne  inwestycje BEZ WKŁADU WŁASNEGO ( bo zadłużenie Gminy nie pozwala na szersze inwestycje):

pastedGraphic.png

Jak zrozumieliśmy dokument, to te programy są dostępne bez wkładu własnego lub przy minimalnym wkładzie własnym

Bardzo ciekawy jest program B3.5.1 – dofinansowanie do budowy niskoemisyjnych mieszkań komunalnych. Z tego programu będzie można w Polsce wybudować ok 6000 mieszkań ( mały lub brak wkładu własnego). Fajnie by sięgnąć po te środki ( np. może w Gminie Kęty można by zbudować z tego programu 50-70-100 mieszkań.

Sprawdziliśmy na ile Gmina Kęty sięgała po środki z funduszy europejskich – i nie jest źle! Kadra w Kęckim  Ratuszu potrafi pozyskiwać środki (brawo !!!). Obawiałem się, że będzie trzeba uczyć pozyskiwania i pisania wniosków.

1.5. Potrzeby mieszkańców. Ja zadałem sobie trud pytania, czego chcą mieszkańcy. Wydrukowałem 10 500 ankiet, jest ankieta w google docs : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjk1fU45nC0RBMzrqfpz1j9e7Ux7HsEDIiDqPqqoNnrmNQHg/viewform?pli=1&fbclid=IwAR2vnITsfNbiSMpeHOEWw-9s1MGxRXwejQsamCbLQthfLBiXBjhVP9BeL2k , i okazuje się, że ludzie oczekują prostych spraw: tu droga z dziurami, brak chodnika,  tam brak lampy , wyblakłe pasy na jezdni,  tutaj brak sprzątania, brak żłobka, brak przedszkola, brak miejsc parkingowych, brak miejsca na grilla na Sołą, kolejki przed ZOZem na ulicy Sobieskiego, uwięzieni  w domach ludzie starsi, samotność ludzi starszych rozszerzająca  się jak epidemia, trudy ludzi z niepełnosprawnościami.

Ja wiem jaki jest największy problem w Gminie Kęty – i mam na to odpowiedzi w ankietach: LUDZIE NIE CZUJĄ SIĘ WYSŁUCHANI ! Nie mają GŁOSU! Chcę to rozwiązać prosto: co 2 tygodnie spotkania w Kętach, na Sołectwach i z Przedsiębiorcami (rodzaj kolacji)  oraz kontakt przez social media – wyznaczę sobie dyżury – już na dziś można się ze mna spotkać na google meet: https://meet.google.com/muo-hkpp-ezq . To jest najważniejsza inwestycja moim zdaniem – wysłuchać ludzi, i zapewnić im to czego naprawdę potrzebują.

1.6 Takie zarządzanie wydatkami, by wzbogacały one lokalnych przedsiębiorców. Finanse publiczne to nie prosty rachunek ekonomiczny – jak w firmie.

1.7 Podsumowując: jeśli będą środki, to mieszkańcy ustalą priorytety, w co inwestować i jakie inwestycje są najważniejsze.

Iwona Piwowarska-Zaręba – KWW KOS 2018

Jako kandydatka na Burmistrza Gminy Kęty, zgodnie z naszym programem, pragnę rozwinąć infrastrukturę edukacyjną. Kluczową dla mnie inwestycją jest budowa nowoczesnego, zeroemisyjnego obiektu edukacyjnego, obejmującego żłobek, przedszkole i szkołę. Umożliwi to prowadzenie procesu edukacyjnego zgodnie z najnowszymi metodami i formami pracy, dostosowanymi dla dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Realizacja takiej inwestycji rozwiąże problem modernizacji szkoły podstawowej nr 1 w Kętach, zapewni miejsca w publicznym żłobku, o który mieszkańcy upominają się od lat oraz poszerzy ofertę przedszkoli publicznych. Została wskazana jako priorytetowa w naszym programie.

Zgodnie z planem zrównoważonego rozwoju gminy, który ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, konieczna jest także szeroko rozumiana inwestycja w energię odnawialną. 

W pierwszej kolejności obejmie ona pozyskanie tej energii dla obiektów użyteczności publicznej.

Kolejną kluczową  dla mnie, jako kandydatki na burmistrza, inwestycją, którą należy się zająć są miejsca parkingowe. Nasza gmina boryka się z ich brakiem. Planuję więc inwentaryzację istniejących parkingów, ich rewitalizację i przebudowę, jak również budowę nowych. Szczególnie interesuje mnie możliwość budowy tzw. parkingów zielonych, które nie wpływają na jakość krajobrazu i zmniejszają efekt tzw. wyspy ciepła. Pozwalają również na częściowe zachowanie dotychczasowej roślinności i efektywnie przechwytują wody deszczowe.

Marcin Śliwa – KWW Porozumienie ponad podziałami

Dokończenie budowy obwodnicy to bardzo istotna kwestia z kilku powodów. Po pierwsze, pozwoli na znaczną reorganizację układu komunikacyjnego w ścisłym centrum miasta. Otworzy to także możliwości inwestycyjne w rejonie tej obwodnicy. Zlokalizowane są tam tereny przemysłowe na których już w najbliższym czasie rozpoczną się inwestycje (m.in. budowa nowej siedziby PSG). 

Kolejną inwestycją konieczną do zrealizowania i oczekiwaną przez mieszkańców to budowa nowego przedszkola i żłobka. Musimy również rozbudować szkołę w Witkowicach to efekt zwiększającej się liczby mieszkańców w tym sołectwie. 

W związku z bardzo niestabilną sytuacją na rynku energii elektrycznej bardzo istotne dla mnie będzie prowadzenie z jednej strony inwestycji w OZE poprzez zabudowę ogniw fotowoltaicznych na wybranych obiektach użyteczności publicznej oraz budowę farmy fotowoltaicznej o mocy około 2MWp, a z drugiej strony rozwój Klastra Energii Kotliny Oświęcimskiej co pozwoli na obrót energią elektryczną pochodzącą z OZE z pominięciem Operatora Sieci Dystrybucji (Tauron) lub ze znacznymi zniżkami na opłatach dystrybucyjnych.

Oświadczam, że przy konstruowaniu odpowiedzi na zadane pytania nie korzystałem ze Sztucznej Inteligencji (chatGPT)

Eugeniusz Zawadzki – KWW Inicjatywa Obywatelska Soła

Priorytetowym zadaniem wydaje się dokończenie budowy obwodnicy północno-zachodniej, aby uwolnić tereny przemysłowe i zabudowę domów jednorodzinnych oraz wielorodzinnych.

Na drugim miejscu konieczne jest utworzenie strefy aktywności gospodarczej. W trzeciej kolejności to poprawa infrastruktury gminnej przez budowę nowych parkingów, naprawy dróg gminnych oraz powiatowych, budowa nowych chodników i rozwiązania barier istniejących dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Oświęcim

Janusz Chwierut – KWW Janusza Chwieruta

Mój program „Nowa Dekada Oświęcim 2030” zawiera 21 obszarów i 254 zadania, które mają zapewnić zrównoważony rozwój naszego miasta. Są one ważne, ale skoro mam wymienić tylko trzy kluczowe obszary na nową kadencję są to:

– rewitalizacja Starego Miasta, które ma być wizytówką Oświęcimia, miejscem spotkań mieszkańców i odwiedzin przez turystów. W tej części miasta ruch samochodowy zostanie ograniczony, stąd budowa przy ul. Bulwary dwupoziomowego parkingu podziemnego. To również przygotowanie części zaaranżowanej do organizacji imprez wraz z ciekawie zaprojektowanymi miejscami do siedzenia w formie tzw. zielonych tarasów. Myślimy o wzbogaceniu bulwarów o nowe nasadzenia drzew i kolorowych krzewów oraz wkomponowanie w ten teren wodnego placu zabaw czy rozbudowa ścieżek dla rolkarzy. Serce miasta, czyli Rynek Główny zostanie zrewitalizowany w zakresie nawierzchni oraz oświetlenia. Przy zamku przebudujemy kładkę w kierunku Błoni oraz efektownie ją podświetlimy. Zadbamy też o kamienice. Jeszcze w tym roku zobaczymy efekty rewitalizacji kamienic przy ul. Mickiewicza 2 do 4.

– Drugim równie ważnym obszarem jest rozwój stref gospodarczych przy ul. Fabrycznej w zakresie przemysłowym oraz rozbudowa strefy przy ul. Kolbego, w zakresie usług. Po zakończeniu budowy południowej obwodnicy Oświęcimia wraz z mostem na Sole i budową węzła drogowego z ul. Legionów zwiększy się atrakcyjność terenów przy ul. Ostatni Etap oraz ul. Kolbego, które w planie miejscowym przeznaczone są na działalność gospodarczą.

– Konieczna jest modernizacja hali lodowej. Obiekt ma 60 lat,  jest już w złym stanie technicznym. Musimy go dostosować do współczesnych warunków, zarówno pod kątem organizacji różnych wydarzeń sportowych, kulturalnych czy też np. targów. Hala lodowa ma również służyć mieszkańcom do rekreacji. Projekt przebudowy i rozbudowy obiektu o nową taflę lodową  jest w opracowaniu.

Na wiele z tych inwestycji będziemy chcieli pozyskać pieniądze zewnętrzne, w tym unijne.

Renata Fijałkowska – KWW Oświęcim Miasto Perspektyw

Jeśli mamy na myśli kluczowe dla mieszkańców działania związane z bezpieczeństwem to musimy w pierwszej kolejności zabezpieczyć utylizację odpadów. Konieczne jest podjęcie szybkich działań w związku z ograniczoną przestrzenią składowiska, tak abyśmy w najbliższej przyszłości nie utonęli w śmieciach. Śmieci to nie tylko tony odpadów, ale zagrożenie biologiczne. Rozważam wszelkie możliwości, być może takim rozwiązanie dla większości odpadów byłaby spalarnia. Oczywiście jest to jedna z inwestycji, którą  trzeba poddać dokładnym analizom finansowym, środowiskowym oraz potencjalnym korzyściom w zakresie uzyskiwania ciepła dla mieszkańców miasta i obecnych tu przedsiębiorstw. To też jedna z kliku inwestycji, którą należy konsultować z mieszkańcami i to też zrobię. 

Równolegle podejmę działania związane z inwestycjami w transport zbiorowy. Musi on stać się ponownie dostępny dla mieszkańców Oświęcimia, a także okolicznych sołectw co chciałabym wprowadzić w porozumieniu z Gminą Oświęcim. Obecny stan komunikacji autobusowej jest tragiczny. Nie chodzi tu o tabor, ale o przebieg linii autobusowych, o zmniejszoną liczbę kursów, niewystarczającą częstotliwość czy brak kursów w godzinach przedpołudniowych, popołudniowo-wieczornych czy późniejszych, a także w soboty, niedziele i święta. 

Moim priorytetem są również wszelkie inwestycje związane z tworzeniem nowych miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości. Dotyczy to wsparcia mieszkańców miasta w inicjatywach gospodarczych, a także przygotowanie atrakcyjnych ofert i nowych rozwiązań współpracy kierowanych do inwestorów. Potrzebne nam są nowe zakłady pracy, musimy koniecznie poszerzyć także listę branż obecnych w mieście. Dostępność pracy musi być najważniejszym atutem Oświęcimia.  

Inwestycji kluczowych jest więcej, jednak kluczowe jest obserwowanie naborów i pozyskiwanie środków finansowych zewnętrznych i wewnętrznych.

Maciej Klima – KWW KOS 2018

Jakie 3 inwestycje uznaje Pani/Pan za kluczowe dla gminy i konieczne do realizacji w najbliższej kadencji?

Modernizacja i rozbudowa lodowiska jest w ostatnim czasie bardzo głośnym tematem w Oświęcimiu. Będę prowadził działania w kierunku szybkiego i efektywnego zakończenia procesu inwestycyjnego rozpoczętego w ostatnim czasie. W miarę możliwości będą korekty uwzględniające oczekiwania środowiska sportowego, kibicowskiego oraz uwagi specjalistów od budownictwa kubaturowego tak by końcowy efekt zadowolił jak największą grupę użytkowników.

Nie ulega wątpliwości, że po latach zastoju miasto musi pochylić się nad problemem mieszkań komunalnych i socjalnych, który dotyka prawie co dziesiątego mieszkańca miasta. Tu musimy doganiać naszych sąsiadów w tej materii.

Miasto musi wreszcie aktywnie powalczyć o rozwój. Mamy uchwalone miejscowe plany zagospodarowania, teraz pora na inwestycję w infrastrukturę czyli nowe drogi i co jest kluczowe uzbrojenie terenów. To inwestycja, która może się nam szybko zwrócić w postaci nowych mieszkańców czy nowych przedsiębiorstw.

Jakub Przewoźnik – KW Prawo i Sprawiedliwość

Priorytetowe inwestycje to budowa otwartego kąpieliska, rozpoczęcie przygotowań do budowy miejskiego domu seniora oraz rewitalizacja boisk przy szkołach podstawowych.

W związku z ciągłością władzy nie należy zapominać o inwestycjach już rozpoczętych w obecnej kadencji samorządu. Z pewnością będą kontynuowane. Wiele z nich wymaga jednak szczegółowego przyjrzenia się im z bliska, w szczególności ich projektom i kosztorysom.

Przeciszów

Artur Bochenek – KWW Wspólna Przyszłość

Nie odpowiedział na nasze pytania

Bogdan Cuber – KWW KOS 2018

1. Remonty dróg gminnych wraz z chodnikami; remonty dróg powiatowych (ul.Andrychowska, ul.Lipowa)

2. Budowa parkingów kolo Ośrodka Zdrowia w Przeciszowie, dworca kolejowego w Przeciszowie.

3. Dokończenie kanalizacji ściekowej w gminie, budowa kanalizacji deszczowej.

Tomasz Kosowski – KWW Razem dla Rozwoju

1. Budowa nowoczesnego przedszkola z oddziałem żłobkowym oraz infrastrukturą towarzyszącą (place zabaw, parking, instalacje fotowoltaiczne) na 200 miejsc.

2. Budowa miejsca spotkań i rekreacji w Piotrowicach, dokończenie remontu sali widowiskowej w DK w Przeciszowie

3. Dokończenie budowy VI etapu kanalizacji w Piotrowicach (ok. 15 km)

Zator

Maciej Masialski – KWW Wspólnie dla Gminy Zator

Inwestycje kluczowe dla gminy, do zrealizowania w następnej kadencji, to:

– modernizacja dróg lokalnych i sieci kanalizacji na terenie Gminy Zator;

– budowa Gminnego Żłobka;

– inwestycje w transport – modernizacja dworca kolejowego czy budowa centrum przesiadkowego.

Jeżeli mówimy o inwestycjach, których nie finansuje bezpośrednio gmina, ale są ważne dla jej dalszego rozwoju, to należy tutaj wspomnieć o obwodnicy Zatora w ciągu Drogi Krajowej nr 28, realizowanej przez GDDKiA oddział Kraków. Gmina Zator powinna dokładać wszelkich starań, by proces wyboru wykonawcy oraz realizacja tej inwestycji zostały podjęte jak najszybciej.

Szymon Matyja – KWW Nasza Mała Ojczyzna

– poprawa jakości i stanu dróg oraz mostów na ternie gminy, budowa chodników oraz kontynuacja budowy obwodnicy Zatora,

– rozbudowa sieci wodociągów i kanalizacji, poprawa stanu technicznego istniejących sieci co całościowo wpłynie na stabilizację cen wody i ścieków,

– poprawa warunków edukacji dzieci i młodzieży, budowa gminnego żłobka dla najmłodszych Mieszkańców.

Tomasz Wieliczko – KWW Przyszłość  – Razem dla Gminy Zator

1. Ze względu na intensywny ruch samochodowy na terenie gminy, wprowadzenie nowych rozwiązań komunikacyjnych jest pilne i niezbędne. Nasza społeczność od ponad 30 lat oczekuje obwodnicy miasta, która ułatwi przejazd przez Zator. Realizacja tego projektu umożliwi nam także rewitalizację i zagospodarowanie zatorskiego rynku. Priorytetem jest budowa obwodnicy oraz zaprojektowanie jej kolejnej części, aby maksymalnie zwiększyć korzyści dla naszych mieszkańców.

2. Młodzi, aktywni zawodowo mieszkańcy naszej gminy borykają się z problemem dostępności miejsc w przedszkolach. Z przeprowadzonej przeze mnie ankiety, a przede wszystkim z rozmów wynika, że koniecznością jest też utworzenie gminnego, publicznego żłobka. Rozważamy różne warianty, takie jak rozbudowa istniejących placówek oświatowych, adaptacja pomieszczeń w szkołach lub budowa zupełnie nowego obiektu.

3. Wszyscy cieszymy się z powrotu do łask kolei. Nowoczesne pociągi bardzo szybko dowiozą nas do Krakowa czy Oświęcimia. Dlatego uważam za konieczny remont  budynku dworca w Zatorze i nadanie mu nowych funkcji społecznych. Chcielibyśmy utworzyć tam dzienny Dom Seniora. Dodatkowo, przy dworcu powstanie centrum komunikacyjne Park & Ride, które ułatwi podróże mieszkańcom oraz odwiedzającym naszą okolicę.

 

Zobacz również:

Przepytaliśmy kandydatów na sterników samorządów – część 2

Przepytaliśmy kandydatów na sterników samorządów – część 3

Przepytaliśmy kandydatów na sterników samorządów – część 4

.
Kalendarium
Reklama
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .