Pierwszy kandydat na radnego deklaruje walkę ze smogiem

0 Marcin Cichowski  |   Meteo,Wybory  |   11 października 2018 21:27

Andrzej Skrzypiński, startujący na radnego powiatowego jest pierwszym kandydatem na radnego, który deklaruje walkę ze smogiem.

„Nasza ankieta zawierała dodatkowe pytanie o wprowadzenia zakazu dla paliw stałych” – informuje Fakty Oświęcim Marcin Kręźlewicz z Chełmeckiego Alarmu Smogowego – „Pojawiają się głosy na „tak”. Po wyborach będziemy składać rezolucję do sejmiku województwa o przygotowanie takiego projektu uchwały dla powiatu oświęcimskiego”.

Poniżej odpowiedzi Andrzeja Skrzypińskiego:

1. Jak ważny jest w Gminie Chełmek problem smogu? (skala ocen – proszę podkreślić właściwą)
a. bardzo ważny, b. ważny, c. średnio, d. mało ważny, e. nieważny

2. Co jest w Gminie Chełmek główną przyczyna smogu? (podkreśl jedną odpowiedź)
a. zanieczyszczenie z samochodów
b. ogrzewanie domów węglem i drewnem
c. napływ zanieczyszczeń z zewnątrz
d. palenie odpadów

3. Jakie są skutki zdrowotne oddychania zanieczyszczonym powietrzem w naszej gminie? Proszę wymienić:
Cała paleta dolegliwości i chorób. Nie ma miejsca by wymienić wszystkie, od lekkich dolegliwości oddechowych, przez ciężkie krążeniowe po nowotwory. Skutkiem części z nich bywa śmierć.

4. Czy inwentaryzacja źródeł niskiej emisji jest potrzebna? Tak,nie. Jeśli tak, to jak zamierza Pan/-i ją przeprowadzić, proszę opisać:
Wprowadzić do budżetu powiatu kwoty dla wsparcia gmin w sfinansowaniu tego zadania.

5. Jakie działania podejmie Pan/-i dla realizacji uchwały antysmogowej w Gminie Chełmek w kolejnych latach 4-letniej kadencji 2019-2022? Proszę opisać?

Kandyduję do rady powiatu, więc w grę wchodzi odpowiednia uchwała na szczeblu powiatu przewidująca dotacje dla gmin realizujących uchwały antysmogowe. Największe dotacje uzyskają gminy, które wprowadzą zakaz używania paliw stałych.

6. Czy w Gminie Chełmek problem ubóstwa energetycznego jest:
a. bardzo ważny, b. ważny, c. średnio, d. mało ważny, e. nieważny

7. Jakie środki z budżetu Gminy Chełmek zaplanuje Pan/-i na zwalczenie problemu smogu w gminie w poszczególnych latach w kadencji 2019- 2022?
Proszę podać kwotowo i procentowo w stosunku do dochodów gminy?
Pytanie nie jest skierowane do kandydatów do rady powiatu.

8. O jakie środki i z jakich źródeł będzie zabiegała Pan/-i na wsparcie walki ze smogiem i realizację uchwały antysmogowej w latach 2019-22?
Krajowe środki przewidziane w przepisach pakietu „Czyste powietrze”, dotacje i pożyczki ze środków w dyspozycji NFOŚiGW, WFOŚiGW, krajowe jak i pochodzące z programów POIŚ oraz RPO.

9. Czy jest Pan/-i za wprowadzeniem całkowitego zakazu stosowania paliw stałych w naszej gminie?
Tak, przy jednoczesnym wdrożeniu programu eliminującego zagrożenie wykluczenia energetycznego niezamożnych mieszkańców naszej gminy.

*Wyniki ankiety będą wykorzystane w trakcie (i po kampanii) wyborczej do informowania opinii publicznej o postawie- poglądach kandydata i kandydatki wobec problemu jakości powietrza na stronach internetowych alarmów smogowych oraz wobec przedstawicieli mediów.

Zapraszamy do sondy portalu Fakty Oświęcim:

Czy 21 października pójdziesz na wybory samorządowe?

Zobacz wyniki

Ładowanie ... Ładowanie ...

Kandydatów zapraszamy do przedstawienia swoich programów w naszym serwisie.

Więcej w cenniku wyborczym
Zapytania prosimy kierować na adres reklama@faktyoswiecim.pl

Reklama

Komentarze

Zostaw komentarz


Redakcja portalu zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu artykułu, wpisu, obiektu. Informujemy, że oprogramowanie rejestruje dane osoby komentującej (IP, czas), które na wniosek prokuratury, sądu lub policji mogą zostać przekazane celem ścigania sprawców czynów sprzecznych z prawem.

Więcej informacji w regulaminie komentarzy.

Kalendarium
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .


Polecamy na FB
Facebook Pagelike Widget


Archiwa