Bogdan Kowalczyk z KWW PiS Chełmek deklaruje walkę ze smogiem

Marcin Cichowski  |   Meteo,Wybory  |   11 października 2018 10:42

Bogdan Kowalczyk, startujący na burmistrza gminy Chełmek przysłał wypełniona ankietę dotyczącą poglądów wobec problemu jakości powietrza.

„Nasza ankieta zawierała dodatkowe pytanie o wprowadzenia zakazu dla paliw stałych” – informuje Fakty Oświęcim Marcin Kręźlewicz z Chełmeckiego Alarmu Smogowego – „Pojawiają się głosy na „tak”. Po wyborach będziemy składać rezolucję do sejmiku województwa o przygotowanie takiego projektu uchwały dla powiatu oświęcimskiego”.

Poniżej ankieta wypełniona przez Bogdana Kowalczyka wraz z KWW PiS Chełmek:

 1. Jak ważny jest w Gminie Chełmek problem smogu? (skala ocen – proszę podkreślić właściwą)
  a. bardzo ważny, b. ważny, c. średnio, d. mało ważny, e. nieważny
 2. Co jest w Gminie Chełmek główną przyczyna smogu? (podkreśl jedną odpowiedź)
  a. zanieczyszczenie z samochodów b. ogrzewanie domów węglem i drewnem
 3. napływ zanieczyszczeń z zewnątrz d. palenie odpadów
 4. Jakie są skutki zdrowotne oddychania zanieczyszczonym powietrzem w naszej gminie? Proszę wymienić:
  1) zwiększona zachorowalność na choroby górnego układu oddechowego(szczególnie Bobrek i Gorzów),

2) Bobrek i Gorzów zaliczane do rejonów zanieczyszczonych ekologicznie.

 1. Czy inwentaryzacja źródeł niskiej emisji jest potrzebna? Tak,nie. Jeśli tak, to jak zamierza Pan/-i ją przeprowadzić, proszę opisać:

Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji w gminie:

Analiza jakości powietrza.

Analiza wyników inwentaryzacji.

Opracowanie listy jednostek organizacyjnych z terenu gminy.

Określenie listy podmiotów gospodarczych ze znaczącą emisją.

Określenie listy podmiotów z nieznaczną emisją.

Analiza składu pyłu emitowanego z obszaru gminy.

Analiza wpływu gminy na jakość powietrza.

Analiza wielkości emisji.

Analiza wyników modelowania.

Działania w oparciu o wnioski z analiz(wewnętrzne i w partnerstwie z gminami ościennymi).

Posiłkowanie się firmą zewnętrzną specjalizującą się w tych zagadnieniach.

5. Jakie działania podejmie Pan/-i dla realizacji uchwały antysmogowej w Gminie Chełmek w kolejnych latach 4-letniej kadencji 2019-2022? Proszę opisać?

W kolejnych 5 latach kadencji planuję podjęcie następujących zadań w tym zakresie:

1)  Ograniczać powstawanie nowych źródeł emisji zanieczyszczeń

2)  Wyznaczać wydłużone okresy przejściowe dla obecnie użytkowanych kotłów na węgiel
i drewno

3)  Wprowadzać wymagania dla jakości stosowanych paliw, aby wyeliminować odpady

węglowe i mokre drewno

4)  Wprowadzić obowiązek doposażenia kominków w urządzenia redukujące emisję

5)  Wprowadzać elementy kontroli przestrzegania wprowadzanych ograniczeń(upoważnieni

specjaliści z Policją)

6) dotacje do wymiany pieców dla właścicieli domów

7) współpraca z Chełmeckim Alarmem Smogowym

8) promocja rozbudowy i budowy nowych przyłączy do centralnego ogrzewania w Gminie

9) edukacja ekologiczna mieszkańców.

 1. Czy w Gminie Chełmek problem ubóstwa energetycznego jest:
  a. bardzo ważny, b. ważny, c. średnio, d. mało ważny, e. nieważny
 2. Jakie środki z budżetu Gminy Chełmek zaplanuje Pan/-i na zwalczenie problemu smogu w gminie w poszczególnych latach w kadencji 2019- 2022?
  Proszę podać kwotowo i procentowo w stosunku do dochodów gminy?

Planowana kwota 550 000  zł/rok  , co stanowi ok.1 % dochodów gminy/rok (uzależnione od stanu finansów Gminy)

 1. O jakie środki i z jakich źródeł będzie zabiegała Pan/-i na wsparcie walki ze smogiem i realizację uchwały antysmogowej w latach 2019-22?
 • WFOŚiGW – „Czyste powietrze” wg projektów i wniosków.
 • Program „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2 Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii -do 40% dotacji na koszty montażu takich instalacji- kwota wg realizacji indywidualnych ,
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – wg złożonych wniosków,
 • oraz inne dostępne programy rządowe
 1. Czy jest Pan/-i za wprowadzeniem całkowitego zakazu stosowania paliw stałych w naszej gminie?
  TAK –  aczkolwiek zdaję sobie sprawę z faktu, iż jest to proces rozłożony na lata i ściśle związany z

ogólnym poziomem rozwoju naszego kraju, zamożności i świadomości ekologicznej mieszkańców.

Na tak postawione pytanie nie jest możliwe udzielenie wiążącej odpowiedzi, gdyż w swojej

strukturze semantycznej wprowadza ono rygor logiczny, niemożliwy do utrzymania w procesie

deskrypcji.

*Wyniki ankiety będą wykorzystane  w trakcie (i po kampanii) wyborczej do informowania opinii publicznej .o postawie- poglądach kandydata i kandydatki  wobec problemu jakości powietrza na stronach internetowych alarmów smogowych oraz wobec przedstawicieli mediów

 

Zapraszamy do sondy portalu Fakty Oświęcim:

Czy 21 października pójdziesz na wybory samorządowe?

Zobacz wyniki

Ładowanie ... Ładowanie ...

Kandydatów zapraszamy do przedstawienia swoich programów w naszym serwisie.

Więcej w cenniku wyborczym
Zapytania prosimy kierować na adres reklama@faktyoswiecim.pl

Komentarze
 • 11 października 2018 20:51

  Chelmkowianin

  Sądząc po ankiecie i że jako pierwszy odpowiedział na nią kandydat na burmistrza Chełmka Bogdan Kowalczyk to.moim zdaniem jest osobą jak najbardziej kompetentną do pełnienia tej funkcji.Zależy mu na zdrowiu mieszkańców miasta, jak i całej.gminy.Ma mój głos !!

Zostaw komentarz


Redakcja portalu zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu artykułu, wpisu, obiektu. Informujemy, że oprogramowanie rejestruje dane osoby komentującej (IP, czas), które na wniosek prokuratury, sądu lub policji mogą zostać przekazane celem ścigania sprawców czynów sprzecznych z prawem.

Więcej informacji w regulaminie komentarzy.

Kalendarium
Reklama
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .Archiwa