20. Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży

Redakcja eFO  |   Konkursy  |   18 stycznia 2023 12:38

Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu zachęcam do uczestnictwa w jubileuszowym Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży.

MDK w Oświęcimiu organizuje biennale już 20 raz

„Przejrzyjcie wraz z nauczycielami zestawy prac z ostatniego roku, wybierzcie najciekawsze, albo wykonajcie nowe i przekażcie je za pośrednictwem szkół i przedszkoli” – informują organizatorzy.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży od 6. roku życia do ukończenia szkoły średniej, w tym uczniów lub uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego oraz świetlic terapeutycznych.

Jury będzie oceniać prace plastyczne w kategoriach wiekowych:

1 kategoria – przedszkole (6-latki) oraz klasy 1- 3 SP

2 kategoria – klasy 4 – 6 SP

3 kategoria – klasy 7 i8 SP oraz klasy szkół ponadpodstawowych

4 kategoria – szkoły specjalne

Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę. W konkursie oceniane będą prace wykonane w dowolnej technice płaskiej. Prace należy wykonać w formacie A-3, z wyjątkiem grafik (A-4) i rękodzieła. 

Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do 30 marca 2023 roku n adres organizatora: Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu, ul. Olszewskiego 1, 32 -600 Oświęcim.

Liczy się data wpłynięcia pracy konkursowe do placówki, a nie stempla pocztowego. 

„Będzie nam miło spotkać się z Wami na wernisażu” – dodają organizatorzy.

 

Ubiegłoroczne wyniki

 

Nagrody w kategorii I – SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Imię i nazwisko Szkoła (placówka) Nauczyciel
EMILIA WICHOROWSKA Zespół Szkolno-Przedszkolny w Graboszycach Anna Skawińska
NATALIA PŁONKA Zespół Szkolno-Przedszkolny w Graboszycach Anna Skawińska
KATARZYNA SZLACHCIC Szkoła Podstawowa nr 8 w Oświęcimiu Anetta Sanak

Nagrody w kategorii I – DOMY KULTURY:

Imię i nazwisko Szkoła (placówka) Nauczyciel
LENA MICHALCZEWSKA Pracownia Plastyczna KONTRASTY – MDK
w Rybniku
Zuzanna Śmieja
LENA SUŁEK Pracownia Plastyczna CREATIO – MDK w Rybniku Aldona Kaczmarczyk-Kołucka
KAMILA BARCZYK MDK w Gorlicach Grzegorz Karpiński

Wyróżnienia w kategorii I – SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Imię i nazwisko Szkoła (placówka) Nauczyciel
ALEKSANDRA KUBIESA Szkoła Podstawowa nr 5 w Oświęcimiu Barbara Żydek

Wyróżnienia w kategorii I – DOMY KULTURY:

Imię i nazwisko Szkoła (placówka) Nauczyciel
LENA WIECHEĆ MDK w Oświęcimiu Małgorzata Domżał
OLGA JURKA MDK w Oświęcimiu Agnieszka Mucha
MAJA BUKOWSKA MDK w Gorlicach Grzegorz Karpiński

Nagrody w kategorii II – SZKOŁY:

Imię i nazwisko Szkoła (placówka) Nauczyciel
LENA CZARNY Szkoła Podstawowa nr 11 w Oświęcimiu Beata Baran
ZUZANNA WĄSIK Szkoła Podstawowa nr 11 w Oświęcimiu Beata Baran
ZOFIA SAWIAK Szkoła Podstawowa nr 3 w Tomaszowie Lubelskim Iwona Jędruszko
ALICJA JANIK Szkoła Podstawowa w Rajsku Beata Baran

Nagrody w kategorii II – DOMY KULTURY:

Imię i nazwisko Szkoła (placówka) Nauczyciel
KLARA LEPIARCZYK Pracownia Plastyczna CREATIO – MDK w Rybniku Aldona Kaczmarczyk-Kołucka
IGA KUSIAK MDK w Gorlicach Grzegorz Karpiński
MATEUSZ MYŚLIWIEC MDK w Gorlicach Grzegorz Karpiński

Wyróżnienia w kategorii II – SZKOŁY:

Imię i nazwisko Szkoła (placówka) Nauczyciel
MARTA KAROLUS Szkoła Podstawowa nr  9 w Oświęcimiu Joanna Knurowska
MICHAŁ OWSIAK Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie Elżbieta Poznańska-Gondek
JULIA JURAS Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Osieku Justyna Kłys
NIKOLA MIKA Świetlica środowiskowa dla dzieci im. M. Małgorzaty s. Danuta Wysowska
JAKUB SKOLIK Szkoła Podstawowa „Kuźnica” w Katowicach Zdzisław Wójcik

Wyróżnienia w kategorii II – DOMY KULTURY:

Imię i nazwisko Szkoła (placówka) Nauczyciel
MAGDALENA WÓJCIK MDK w Oświęcimiu Agnieszka Mucha
ZOFIA DOROBIS Pracownia Plastyczna CREATIO – MDK w Rybniku Aldona Kaczmarczyk-Kołucka
EMILIA MAJCHER MDK w Gorlicach Grzegorz Karpiński

Nagrody w kategorii III – SZKOŁY:

Imię i nazwisko Szkoła (placówka) Nauczyciel
AMELIA MOMOT Szkoła Podstawowa w Zatorze Katarzyna Brandys-Gacek
NICOLETTA SZALIK Szkoła Podstawowa w Zatorze Katarzyna Brandys-Gacek
MARCELINA KONIK Szkoła Podstawowa w Zatorze Katarzyna Brandys-Gacek

Nagrody w kategorii III – DOMY KULTURY:

Imię i nazwisko Szkoła (placówka) Nauczyciel
MAŁGORZATA DOMAGALSKA MDK nr 2 w Bytomiu Alina Muschalik
JAN  KOŁUCKI Pracownia Plastyczna CREATIO – MDK W Rybniku Aldona Kaczmarczyk – Kołucka
WOJCIECH GRZYWA MDK w Gorlicach Grzegorz Karpiński

Wyróżnienia w kategorii III – SZKOŁY:

Imię i nazwisko Szkoła (placówka) Nauczyciel
ALEKSANDER GABRYŚ Szkoła Podstawowa nr 5 w Oświęcimiu Barbara Żydek
AMELIA CHODOROWICZ Jolanta Brandys

Wyróżnienia w kategorii III – DOMY KULTURY:

Imię i nazwisko Szkoła (placówka) Nauczyciel
MARTYNA SEKTA Pracownia Plastyczna CREATIO – MDK W Rybniku Aldona Kaczmarczyk – Kołucka
JULIA WIATR MDK w Gorlicach Grzegorz Karpiński
OLIWIA WIECZOREK MDK  w Oświęcimiu Elżbieta Wardzała-Sereś

Nagrody w kategorii IV – DOMY KULTURY:

Imię i nazwisko Szkoła (placówka) Nauczyciel
HELENA DUDA Pracownia Plastyczna CREATIO – MDK W Rybniku Aldona Kaczmarczyk – Kołucka
OLIWIA  BRZESKA Pracownia Plastyczna CREATIO – MDK W Rybniku Aldona Kaczmarczyk – Kołucka
BARTŁOMIEJ HARNASZ Pracownia Plastyczna CREATIO – MDK W Rybniku Aldona Kaczmarczyk – Kołucka
MARTYNA ĆWIERTNIA Pracownia Plastyczna CREATIO – MDK W Rybniku Aldona Kaczmarczyk – Kołucka

Wyróżnienia w kategorii IV – DOMY KULTURY:

Imię i nazwisko Szkoła (placówka) Nauczyciel
BOGNA ZAJĄC Pracownia Plastyczna CREATIO – MDK W Rybniku Aldona Kaczmarczyk – Kołucka
PAULINA KAZIRÓD Pracownia Plastyczna CREATIO – MDK W Rybniku Aldona Kaczmarczyk – Kołucka
MARTA BRZĘK MDK w Oświęcimiu Elżbieta Wardzała-Sereś

Nagrody w kategorii V:

Imię i nazwisko Szkoła (placówka) Nauczyciel
MAGDALENA GRANAT SOSW w Oświęcimiu Beata Bajorska-Raj
ANETA ŻAK SOSW w Oświęcimiu Jowita Greczner
BŁAŻEJ TLAŁKA SOSW w Oświęcimiu Monika Kołodziejczyk

Wyróżnienia w kategorii V:

Imię i nazwisko Szkoła (placówka) Nauczyciel
JAKUB ŁABUDA SOSW w Oświęcimiu Jowita Greczner
NADIA BOGDANOWSKA SOSW w Oświęcimiu Monika Kołodziejczyk
MIROSŁAW RYBAK SOSW w Oświęcimiu Jowita Greczner
KATARZYNA KRAWCZYK SOSW w Oświęcimiu Beata Kiszczak

Komisja postanowiła zakwalifikować do wystawy prace następujących uczestników:

w kategorii I – SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Imię i nazwisko Szkoła (placówka) Nauczyciel
NINA GRZESINA Miejskie Przedszkole nr 7 w Oświęcimiu Agnieszka Rzemińska

w kategorii I – DOMY KULTURY:

Imię i nazwisko Szkoła (placówka) Nauczyciel
NIKOLA BANACH MDK w Oświęcimiu Małgorzata Domżał
DIANA ŁAPUSZEK MDK w Oświęcimiu Anetta Sanak
APOLONIA KORPAL MDK nr 2 w Bydgoszczy Marlena Zabłocka
LAURA GORGOSZ MDK w Gorlicach Grzegorz Karpiński
ANTONI KUKOWSKI MDK  w Oświęcimiu Małgorzata Domżał

w kategorii II – SZKOŁY:

Imię i nazwisko Szkoła (placówka) Nauczyciel
NATASZA JAROSZ Jolanta Brandys
DOMINIK MŁODZIK Jolanta Brandys
WIKTORIA MICHALIK Szkoła Podstawowa nr 8 w Oświęcimiu Anetta Sanak
ZUZANNA WARZECHA Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Osieku Justyna Kłys
JULIA GRZYWACZEWSKA Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie Iwona Szwaj
AGATA ŁAGOSZ Szkoła Podstawowa w Brzezince Justyna Kłys
PIOTR WLECIAŁOWSKI Szkoła Podstawowa „Kuźnica” w Katowicach Zdzisław Wójcik

w kategorii II – DOMY KULTURY:

Imię i nazwisko Szkoła (placówka) Nauczyciel
ANNA KUKLA MDK w Gorlicach Grzegorz Karpiński
SAMUEL OCIEPKA Pracownia Plastyczna CREATIO – MDK w Rybniku Aldona Kaczmarczyk-Kołucka
AGATA STAJER Pracownia Plastyczna CREATIO – MDK w Rybniku Aldona Kaczmarczyk-Kołucka
ZOFIA ŁEPICKA Pracownia Plastyczna CREATIO – MDK w Rybniku Aldona Kaczmarczyk-Kołucka
MAJA ŚWIĘS MDK w Gorlicach Grzegorz Karpiński
JULITA TUTKO MDK w Gorlicach Grzegorz Karpiński
ANNA PAŃCZYK MDK nr 2 w Bytomiu Alina Muschalik

w kategorii III – SZKOŁY:

Imię i nazwisko Szkoła (placówka) Nauczyciel
MILENA BIESIK Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi Anna Stawiarska

w kategorii III – DOMY KULTURY:

Imię i nazwisko Szkoła (placówka) Nauczyciel
OLIWIA MĄSIOR MDK w Oświęcimiu Elżbieta Wardzała-Sereś
MAGDALENA MĄSIOR MDK w Oświęcimiu Elżbieta Wardzała-Sereś
WIKTORIA DOMAGALSKA MDK w Rybniku Zuzanna Śmieja

w kategorii IV – DOMY KULTURY:

Imię i nazwisko Szkoła (placówka) Nauczyciel
KINGA MICHALIK Pracownia Plastyczna CREATIO – MDK w Rybniku Aldona Kaczmarczyk-Kołucka
OLIWIER RACIS Pracownia Plastyczna CREATIO – MDK w Rybniku Aldona Kaczmarczyk-Kołucka
ANNA FOJCIK Pracownia Plastyczna CREATIO – MDK w Rybniku Aldona Kaczmarczyk-Kołucka
PATRYCJA RUTKOWSKA MDK  nr 2 w Bytomiu Alina Muschalik
NATALIA PRZELIORZ Pracownia Plastyczna CREATIO – MDK w Rybniku Aldona Kaczmarczyk-Kołucka
GABRIELA  JAROSZ MDK w Oświęcimiu Elżbieta Wardzała-Sereś

w kategorii V:

Imię i nazwisko Szkoła (placówka) Nauczyciel
JAKUB KORZENIEWSKI SOSW w Oświęcimiu Monika Kołodziejczyk
ANGELIKA JAKUBIK SOSW w Oświęcimiu Jowita Greczner
KRZYSZTOF WRÓBEL SOSW w Oświęcimiu Monika Kołodziejczyk
JULIA WADOŃ SOSW w Oświęcimiu Monika Kołodziejczyk
SEWERYN ŚWIERGOSZ SOSW w Oświęcimiu Monika Kołodziejczyk
MIŁOSZ GRANAT SOSW w Oświęcimiu Beata Kiszczak
NATALIA PIĘTKA SOSW w Oświęcimiu Beata Kiszczak
KAROL WALUS SOSW w Oświęcimiu Jowita Greczner
KACPER MIGAS SOSW w Oświęcimiu Monika Kołodziejczyk
 

 

Komentarze

Zostaw komentarz


Redakcja portalu zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu artykułu, wpisu, obiektu. Informujemy, że oprogramowanie rejestruje dane osoby komentującej (IP, czas), które na wniosek prokuratury, sądu lub policji mogą zostać przekazane celem ścigania sprawców czynów sprzecznych z prawem.

Więcej informacji w regulaminie komentarzy.

Ankiety

Masz postanowienia noworoczne?

Zobacz wyniki

Ładowanie ... Ładowanie ...
Kalendarium
Reklama
. . . . . . . . . . . . . . . .