Regulamin konkursów

1. Użytkownik Portalu wyraża zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2.  Czas trwania konkursu podawany jest dla każdego konkursu osobno.

3. Osoby biorące udział w konkursach wyrażają zgodę na publikację swoich danych (imię i nazwisko) na stronach Portalu www.FaktyOswiecim.pl – w przypadku zwycięstwa. Dane osobowe uczestników Konkursu, którzy nie zostali zwycięzcami nie będą publikowane na stronach Portalu.

4. Udział w konkursie polega na wysłaniu maila na adres redakcji w ogłoszonym terminie – zgodnie z treścią konkursu opublikowanego na Portalu.

5. Każdy użytkownik może przesłać wyłącznie jedno zgłoszenie na dany konkurs. Niedozwolone jest wysyłanie zgłoszenia tej samej osoby z kilku różnych adresów mailowych. Takie zgłoszenia zostaną anulowane.

6. Uczestnik biorący udział w konkursie, jest zobowiązany do podania prawdziwych danych: imię i nazwisko oraz inne dane (jak telefon kontaktowy), jeśli ogłoszenie konkursu stanowi inaczej.

7. Zwycięzca zostaje wyłoniony drogą wyboru spośród wszystkich prawidłowo nadesłanych na konkurs zgłoszeń, jeżeli w konkursie nie wskazano inaczej.

8. Rozwiązanie konkursu wraz z imieniem i nazwiskiem zwycięzcy zostanie opublikowane na stronach portalu w ciągu 48 godzin od zakończenia konkursu – jeżeli w zapowiedzi konkursu tak zakomunikowano.

9. O sposobie odebrania nagrody zwycięzcy nie są informowani drogą mailową  – wyniki podajemy w ciągu 17 dni od zakończenia konkursu w sekcji KONKURSY, chyba że treść zapowiedzi konkursu stanowi inaczej (wyniki do parków rozrywki podajemy do 14 dni od zakończenia konkursu.

10. Odbiór nagród następuje w siedzibie portalu, osobiście po pokazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, e-mailem, w siedzibie sponsora, chyba że treść konkursu podaje inaczej. Nagrodę należy odebrać w ciągu 14 dni od daty publikacji wyników.

11. Nagrody nie podlegają wymianie, nie można ich również sprzedawać. W przypadku sprzedaży nagroda będzie anulowana. Jeżeli ktoś nie może skorzystać z zaproszeń zwycięzca jest zobowiązany do BEZPŁATNEGO przekazania ich osobom trzecim. W przypadku próby sprzedaży zwycięzca zostanie zdyskwalifikowany w następnych konkursach.

12. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. z 1997 Nr 133 poz. 883) przez firmę Agencja Medialna Fakty Jolanta Wodniak (właściciela portalu www.FaktyOswiecim.pl) w celu przeprowadzenia konkursu. Uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe i ewentualnego ich poprawienia.

13. Sprawy sporne i niejasne rozstrzyga Redakcja Portalu wraz z Uczestnikiem.

15. Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez uprzedniego informowania o tym fakcie uczestników konkursów.

.
Kalendarium
Reklama
. . . . . . . . . . . . . . .