Zagłosuj na jedno z zadań BO

Jola Wodniak  |   Fakty  |   9 września 2019 10:08

Ruszyło głosowanie w tegorocznej edycji BO Małopolska. Spośród 31 zadań można wybrać jedno, które najbardziej przypadnie do gustu i oddać głos.

Głosować może każda osoba powyżej 16. roku życia mieszkająca w powiatach: oświęcimskim, chrzanowskim, olkuskim, czy wadowickim. Głos można oddać na zadanie na stronie bo.malopolska.pl lub przyjść do agendy zamiejscowej UMWM w Oświęcimiu, przy ulicy Śniadeckiego 21 i tam znaczyć swój głos na wersji papierowej.

Bardzo ważne jest, by oddać swój głos tylko na jedno zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego. Głosując na kilka zadań głos w każdym przypadku jest nieważny.

MZA 1 Zaprogramuj się na przyszłość

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Edukacyjny

Koszt: 146 880 zł

Zadanie będzie obejmowało realizację dodatkowych, niepłatnych zajęć z języka angielskiego oraz robotyki wśród uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu oświęcimskiego. Celem tego zadania będzie zwiększenie kompetencji językowych uczniów, zainteresowanie ich językiem angielskim oraz wpojenie im przekonania, że we współczesnym świecie język angielski to dla nich lepsza przyszłość. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem komputera, tablicy multimedialnej i internetu będą dla uczniów interesującą zachętą do nauki.

Współczesny rynek pracy stoi otworem dla informatyków, a głównie programistów, dlatego równocześnie z nauką języka angielskiego prowadzone będą zajęcia z programowania, które stanowić będą pierwszy krok na drodze do fascynacji techniką (mechatroniką) i informatyką (algorytmiką), poprzez rozwój pasji, aż do świadomego wyboru przyszłej pracy zawodowej. Dzieci będą uczyły się programowania z wykorzystaniem inteligentnych robotów – OZOBOTÓW, LEGO We Do Z.O, LEGO MINDSTROM Er3 oraz aplikacji na smartfony Mit App Inventor, SCRATCH JR i SCRATCH, a dla starszych dzieci umożliwienie poznania języka wyższego poziomu np. Python, Java, czy C++. Planuje się realizację zadania w roku szkolnym 2020/2021.

MZA 2 Z tradycją w przyszłość – ludowe zespoły taneczne w powiecie olkuskim: Zederman, Osiek

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Edukacyjny

Koszt: 149 660 zł

Działanie skierowane do dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w powiecie olkuskim, przejawiających zainteresowania i uzdolnienia artystyczno-muzyczne. Łącznie w różnych formach aktywności zespołów („Małe Zedermianki”, zespół z Osieka) weźmie udział min. 59 dzieci, dla których przewidziano: – stałe i cykliczne profesjonalne próby wokalno-taneczne, prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów, uwieńczone pokazami/ występami podczas lokalnych uroczystości (dożynki, festyny, pikniki integracyjne, uroczystości szkolne); – rozwój kompetencji artystycznych dzieci poprzez udział w profesjonalnych przedstawieniach muzycznych/ teatralnych oraz wycieczkach o charakterze folklorystycznym; – możliwość profesjonalnej prezentacji umiejętności z wykorzystaniem zakupionych strojów krakowskich. Pośrednimi odbiorcami wsparcia będą opiekunowie dzieci oraz mieszkańcy sołectw, w których działać będą zespoły. Tym samym umocniona zostanie tożsamość lokalna, kontynuowane będą tradycje i działania ludowe prowadzone dotychczas w sposób niezorganizowany.

MZA 3 Koduję swoją przyszłość

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Edukacyjny

Koszt: 88 451 zł

Projekt zakłada wyposażenie pracowni robotyki w nowoczesne narzędzia TIK oraz prowadzenie zajęć z tego zakresu, dla wszystkich chętnych. Nowatorskie rozwiązanie, jakim jest robotyka, poszerzy ofertę edukacyjną placówki. Zajęcia te będą zachęta do logicznego i analitycznego myślenia, rozwijania zainteresowań w kierunku przedmiotów ścisłych, nauki programowania oraz treningu intelektualnego.

Uczestnicy rozwiną swą kreatywność i konstruktorskie myślenie. Wzbogacą się o konkretne umiejętności, które zapewnią im lepszy start w życiu – stąd „Koduję swoją przyszłość”. Poza walorami edukacyjnymi, zajęcia będą świetną zabawą i okazją do integracji rówieśniczej. W związku z powyższym proponuję zorganizowanie zajęć programowania i robotyki dla klas I-III, dla dwóch grup – 1 godz. tygodniowo, dla klas IV-VIII, 3 grupy – 1 godz. tygodniowo. Aby zajęcia były jak najbardziej efektywne, proponuję aby ilość osób w grupie podczas takich zajęć wynosiła 8 osób we wskazanej kategorii wiekowej.

MZA 4 Pomożemy Ci zawalczyć o Twoją przyszłość!

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Edukacyjny

Koszt: 93 000 zł

„Pomożemy Ci zawalczyć o Twoją przyszłość!” to szereg praktycznych warsztatów skierowanych do uczniów szkół średnich, które mają na celu pomóc młodzieży w podjęciu jednej z najtrudniejszych decyzji w życiu: Jak ma wyglądać ich przyszłość po zakończeniu szkoły średniej? Podczas warsztatów młodzi ludzie będą mogli zastanowić się czy iść na studia, czy może podjąć pracę? Jeżeli zdecydują się na studia, to podczas spotkań ze specjalistami dowiedzą się, jaki kierunek warto studiować, jakie trzeba mieć do niego predyspozycje, będą mieli również możliwość konsultacji z doradcą zawodowym.

Dodatkowo część warsztatów poświęcona będzie poszerzaniu wiedzy z zakresu profili realizowanych przez uczniów w swoich klasach, tak aby nabyli oni dodatkowe kwalifikacje, których nie zrealizują w macierzystych szkołach. Warto zagłosować na to zadanie, ponieważ większa część uczniów w klasach maturalnych jest niezdecydowana oraz nie w pełni świadoma, jak ma wyglądać ich przyszłość po maturze. Dzięki takim warsztatom łatwiej będzie im wybrać dalszą drogę edukacji, a przede wszystkim swój przyszły zawód. „

MZA 5 ORGANIZACJA TURNIEJU PIŁKARSKIEGO/ PIKNIK RODZINNY

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 101 100 zł

Celem zadania jest upowszechnienie wśród najmłodszych mieszkańców powiatu oświęcimskiego i miejscowości ościennych aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz dbałości o zdrowie i kondycję fizyczną, poprzez połączenie przyjemnego (sport i piłka nożna jako hobby) z pożytecznym (sport i piłka nożna jako praktyczna forma aktywności fizycznej). Integracja dzieci i ich rodziców poprzez wspólny udział we współzawodnictwie sportowym. Dodatkową korzyścią, jaką niesie ze sobą organizacja wydarzenia sportowego na skalę całego regionu, jest promocja miasta Oświęcim jako miejsca do aktywnego spędzania czasu poprzez wykorzystanie infrastruktury sportowej.

MZA 6 Odczarujmy Oświęcim

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Turystyczny

Koszt: 120 000 zł

Miasto Oświęcim jest kojarzone głównie z miejscem pamięci Auschwitz, nie tylko przez obcokrajowców, ale też mieszkańców regionu. Projekt ma pokazać, że Oświęcim ze swoją ponad 800-letnią historią, jest ciekawym miejscem spędzania wolnego czasu. Projekt ma za zadanie odczarować Oświęcim, jako miasto-obóz i pokazać grupom zwiedzających historyczny i współczesny, sportowy i zabytkowy, ale też artystyczny charakter miasta poprzez: wykonanie portalu prezentującego i promującego nowe kierunki turystyczne Oświęcimia, zorganizowanie cyklu bezpłatnych wycieczek dla odwiedzających i mieszkańców nowymi szlakami turystycznymi (Szlak Murali; Oświęcim dzisiaj, lecz w cieniu historii; Oświęcimski Sport; Szlak Świątyń; Oszpicin- Historia Żydowskiego Oświęcimia; Historyczny Oświęcim). ZACHĘCAMY DO GŁOSOWANIA – Odczarujmy razem Oświęcim. Pospacerujemy po grodzie nad Sołą razem?:)

Zobacz szczegóły

MZA 7 Sport przez zabawę – wszechstronny rozwój poprzez aktywność w różnych dyscyplinach sportowych.

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 99 986 zł

Zadanie dotyczy finansowania szkolenia sportowego dzieci i młodzieży prowadzącego do: -zapoznania z różnymi formami ruchu, – propagowania zdrowego stylu życia, – wychowania poprzez sport, – uczenia zasad zdrowej rywalizacji sportowej, -rozwijania umiejętności współdziałania w grupie, -mobilizowania do samodzielnego organizowania aktywnego wypoczynku w czasie wolnym, również w gronie rodzinnym.

Polega ono na zaplanowaniu i realizacji następujących zadań; – organizacji zajęć ruchowych z różnych dyscyplin sportowych dla dzieci i młodzieży o zróżnicowanym poziomie umiejętności sportowych tj.: – nauka i doskonalenie jazdy na łyżwach figurowych i hokejowych, – nauka i doskonalenie pływania, – zajęcia taneczno- rytmizujące, – zajęcia z akrobatyki sportowej – zajęcia sportowe ogólnorozwojowe z wykorzystaniem gier zespołowych, – propagowanie zdrowego stylu życia poprzez różnorodne formy działania (np.: pogadanki) – umożliwienia dzieciom i młodzieży współpracy ze specjalistami w określonych dziedzinach sportowych, – rozpowszechnienie różnych dyscyplin sportowych jako sportu wyczynowego i amatorskiego, -nawiązanie współpracy z przedszkolami powiatu oświęcimskiego w celu prowadzenia zajęć sportowych na sali gimnastycznej oraz lodowisku.

MZA 8 „Zobacz Pustynię razem z Rabsztynem”

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Turystyczny

Koszt: 150 000 zł

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału turystycznego oraz wspólna promocja Pustyni Błędowskiej i Zamku Rabsztyn z ciekawą ofertą adresowaną do osób niepełnosprawnych. Zadanie polega na stworzeniu miejsc widokowych w obiekcie Róża Wiatrów (dostępna dla osób niepełnosprawnych), w punkcie widokowym Czubatka, na zamku w Rabsztynie, poprzez udostępnienie trzech lunet widokowych.

W czasie realizacji zadania planuje się również przeprowadzenie bezkosztowych edukacyjno-integracyjnych warsztatów polisensorycznych „Dotknij pustyni” dla osób niewidomych i niedowidzących w Muzeum Afrykanistycznym w Olkuszu. Projekt jest adresowany do osób w każdym wieku, w tym niepełnosprawnych, a zwłaszcza niewidomych i niedowidzących. Zadanie będzie realizowane na terenie gminy Olkusz i gminy Klucze.

Przewiduje się także liczne atrakcje połączone z promocją projektu: pikniki rodzinne z degustacją potraw regionalnych i kinem plenerowym prezentującym m.in. filmy dotyczące Pustyni Błędowskiej i Szlaku Orlich Gniazd, paradę zamkowych duchów na olkuskim rynku z występem tematycznym krakowskiej grupy Lokomotora, rajd motocyklowy na trasie Zamek Rabsztyn – Pustynia Błędowska, koncert finałowy na Róży Wiatrów w Kluczach.

MZA 9 Jurajski mobilny tor pumptrackowy – arena Jurajskich Pumptrackowych Zawodów Rowerowych

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 121 200 zł

Zadanie dotyczy zakupienia mobilnego, modułowego toru pumptrackowego, którego głównym miejscem stacjonowania będą tereny zielone przy Domu Kultury w Wolbromiu. Konieczne jest nabycie toru pumptrackowego wraz z obiciami ścian tylnych (model modułowy z pięcioletnią gwarancją jazdy oraz dwuletnią na konstrukcję) wraz z odpowiednią nawierzchnią do jazdy, który zostanie oddany do użytku w formie umożliwiającej wieloletnie, bezpieczne użytkowanie bez konieczności częstej konserwacji. Celem głównym zadania jest stworzenie charakterystycznego, oryginalnego miejsca na terenie powiatu, służącego do czynnego uprawiania sportu, promocji regionu oraz rywalizacji podczas planowanych przez Dom Kultury w Wolbromiu Jurajskich Pumptrackowych Zawodów Rowerowych.Postawienie toru pumptrackowego stanie się impulsem do zorganizowania Jurajskich Pumptrackowych Zawodów Rowerowych (około sześciu imprez w ciągu roku), które obejmą zadania na torze w różnych grupach wiekowych i pod względem zaawansowania jazdy, pokazy, rywalizację na trasach rowerowych, również wyzwania dotyczące rolek, hulajnóg i desek oraz dodatkowe atrakcje.

Przewidujemy w każdej edycji konkursu od 100 do 200 uczestników (w przeciągu roku może to być nawet 1000 uczestników) oraz tysiące kibiców i osób zainteresowanych akcją. Szeroko zakrojona promocja tych zróżnicowanych i odbywających się kilka razy do roku zawodów będzie się opierać na torze pumptrackowym jako centrum i symbolu owych wydarzeń. Wolbromski tor pumptrackowy znajdzie się w broszurach, informatorach, na plakatach promujących wydarzenie, jednoznacznie kojarząc się z zawodami, Jurą oraz aktywnością sportową. Zawody sprawią, że także Wyżyna Krakowsko-Częstochowska znajdzie się w centrum promocji opartej na wolbromskim torze pumptrackowym.

MZA 10 FutboLove Małopolskie dla subregionu zachodniego

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 150 000 zł

„CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubów piłkarskich współpracujących i wspierających tworzenie Małopolskiej Akademii Futbolu (MAF): Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska, Skawa Wadowice, MAF, działających na terenie gmin powiatu wadowickiego: Kalwaria Zebrzydowska i Wadowice. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez zakup: – 360 kompletów (po 120 na klub) strojów sportowych meczowych (koszulka, spodenki, getry) z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie wraz z numerem na koszulce; – 360 kompletów dresów z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie (po 120 szt. na klub); – 360 szt. wysokiej jakości piłek meczowych o rozmiarze 4 i 5 (po 120 szt. na klub); – wypożyczenie boiska mobilnego pod kątem przeprowadzenia pokazowych treningów i małych gier dla zawodników z klubów-beneficjentów; – organizacja i obsługa turnieju sportowego finalizującego projekt, w tym w szczególności zapewnienie profesjonalnych sędziów, animatorów, a także poczęstunku dla wszystkich uczestników. Na turniej wieńczący projekt zaproszone zostaną osobistości ze świata sportu, co będzie stanowić atrakcję dla uczestników – dzieci szkolących się w akademiach piłkarskich klubów-beneficjentów zadania.”

MZA 11 MAŁOPOLSKA KOCHA SIATKÓWKĘ – wsparcie szkółek siatkarskich oraz klubów z subregionu Małopolska Zachodnia.

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 150 000 zł

Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z rejonu powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, prowadzących doskonalenie gry w piłkę siatkową, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w brakujący, a niezbędny sprzęt sportowy (piłki, siatki) oraz finansowanie ryczałtów sędziowskich i transportu na zawody sportowe.

Zadanie ma na celu wzmocnienie klubów siatkarskich subregionu Małopolska Zachodnia, aby mogły mocniej aktywizować sportowy tryb życia, rozwijać pasję oraz pogłębiać umiejętności w zakresie piłki siatkowej wśród swoich zawodników. Zadanie skierowanie dla szkółek, w których szkoli się w sposób ogólnodostępny dzieci, młodzież i dorosłych.

MZA 12 Zapomniane Miasteczko. Historyczno – Muzyczno – Sportowe 900-lecie Bydlina.

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Turystyczny

Koszt: 150 000 zł

Zadanie ma na celu promocję zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców przy jednoczesnym poszerzeniu wiedzy o lokalnej historii. Wydarzenie będzie polegać na organizacji 2-dniowej imprezy historyczno-muzyczno-sportowej dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego. W skład zadania wchodzić będą: – rekonstrukcje rycerskie i z czasów I Wojny Światowej; – turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży; – gry i zabawy dla dzieci i dorosłych; – koncert gwiazd muzyki.

MZA 13 „BO aktywnie znaczy zdrowo”

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 149 940 zł

Projekt zakłada organizację dla mieszkańców powiatu wadowickiego bezpłatnych zajęć sportowo – rekreacyjnych, łączących czynny odpoczynek z rozrywką. Zorganizowane zostaną zajęcia pilates dla osób 45+ wraz z prelekcją prozdrowotną i degustacją zdrowej żywności, multisportowe warsztaty dla dzieci połączone z wyjazdem na mecz na stadion Wisły Kraków oraz warsztaty tańca z elementami akrobatyki połączone z wyjazdem do Parku Trampolin do Krakowa.

Celem projektu jest kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu wśród dzieci i osób dorosłych poprzez propagowanie postaw prozdrowotnych oraz rozwijanie zamiłowania do aktywnego wypoczynku i rekreacji. Projektem objętych zostanie 80 osób dorosłych oraz w sumie 400 dzieci.

MZA 14 MAŁOPOLSKA DZIAŁA SPOŁECZNIE (MZ)

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 150 000 zł

Małopolska Działa Społecznie” to projekt, który ma ułatwiać społeczne zaangażowanie mieszkańcom obszaru Małopolski Zachodniej obejmującej powiaty (chrzanowski, wadowicki, oświęcimski i olkuski). Dzięki projektowi działacze stowarzyszeń i fundacji będą mogli łatwiej poradzić sobie z wyzwaniami, które napotykają np. w pozyskiwaniu funduszy, rozliczaniu się z urzędami, prawidłowym prowadzeniem prawnych i księgowych spraw swoich organizacji, czy w sprawnej organizacją swoich działań. Aktywiści i członkowie różnych organizacji będą mieli okazję do łączenia sił i nawiązywania współpracy, wymiany dobrych praktyk i pomagania sobie, a także wymiany zasobów.

Mieszkańcy i mieszkanki Małopolski Zachodniej będą mogli dowiedzieć się więcej o tym, jak brać sprawy swoich społeczności w swoje ręce oraz jak skutecznie współtworzyć samorząd lokalny. We wszystkich działaniach przewidujemy też udział partnerów lokalnych, innych stowarzyszeń i fundacji z obszaru Krakowa. Co będzie sprzyjało rozwojowi trzeciego sektora w tym regionie oraz wzmacniało sieciowanie pomiędzy organizacjami. W ramach projektu realizowane będą trzy bloki działań:

1) Aktywizacja obywatelska – 10 spotkań inspiracyjnych oraz 24 godziny doradztwa obywatelskiego, stałe wsparcie animatora (500 godzin) dotyczące m.in. integracji sąsiedzkiej, samoorganizacji, prowadzenia ogrodów społecznych, rozwiązywaniu lokalnych problemów, inicjatywy lokalnej, budżetu obywatelskiego;

2) Edukacja – 860 godzin doradztwa, w tym mobilnego i 68 godzin szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych dotyczące m.in. finansowania działań NGO, zagadnień formalno-prawnych, księgowości w NGO, współpracy ponadnarodowej, wolontariatu, zarządzania zespołem, nowych technologii w NGO, promocji działań społecznych;

3) Sieciowanie – 20 spotkań sieciujących, grup wymiany doświadczeń, wizyt studyjnych w siedzibach organizacji oraz stałe wsparcie animatora (500 godzin) w budowaniu współpracy dotyczące m.in. wymiany dobrych praktyk w pracy z różnymi grupami odbiorców np. młodzież, seniorzy, nawiązywania współpracy między organizacjami, wspólnego tworzenia rekomendacji i pomysłów na rozwiązywanie lokalnych problemów.

MZA 15 XIII Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe w Lanckoronie – Festiwal Terra Artis

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Edukacyjny

Koszt: 139 000 zł

Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe i Festiwal Terra Artis to warsztaty artystyczne z różnych dyscyplin sztuki połączone z koncertami, wystawami, spotkaniami autorskimi i innymi wydarzeniami. W warsztatach i festiwalu udział biorą muzycy, pisarze, artyści wizualni, fotograficy, aktorzy, reżyserzy z Polski i innych krajów Europy. Ważnym wymiarem warsztatów jest także zaangażowanie lokalnej społeczności, aktywizacja mieszkańców Lanckorony i okolicznych miejscowości (Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Izdebnik, Sułkowice, Skawinki, Jastrzębia), które prowadzą do budowania poczucia tożsamości i związków z regionem jego mieszkańców.

Warsztaty i festiwal mają także na celu stworzenie warunków do uczestniczenia w życiu kulturalnym oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży z uboższych rodzin lokalnych. Do udziału w warsztatach zapraszane są dzieci z Lanckorony i okolicznych miejscowości, które uczestniczą w zajęciach nieodpłatnie. Wstęp na koncerty i inne wydarzenia jest bezpłatny dla publiczności. Założeniem Międzynarodowych Warsztatów Gitarowych i Festiwalu Terra Artis w Lanckoronie jest ponadto promocja regionu Województwa Małopolskiego i wzmacnianie potencjału turystycznego Lanckorony.

MZA 16 Fill and go

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Ekologiczny

Koszt: 150 000 zł

Projekt ,,Fill and go” zakłada zainstalowanie na terenie dwóch obiektów subregionu Małopolska Zachodnia kraników, które to będą dostarczać wodę zdatną do picia. Dodatkowo za pieniądze z budżetu zostanie zakupione 6 tysięcy wielorazowych butelek, które to zostaną rozdane wśród młodzieży szkolnej na terenie całego subregionu. Butelki będą zakupione i rozdawane w ramach gadżetów promujących akcję edukacyjną.

Projekt ma na celu propagowanie użycia wody z wodociągów do konsumpcji oraz zmniejszenie w ten sposób liczby wytwarzanych śmieci. Projekt ma na celu jak największe ograniczenie zakupu plastikowych, mających bardzo zły wpływ na środowisko, butelek typu PET. Współczesny człowiek, świadom swej roli w kształtowaniu środowiska, może je uchronić od dalszych zniszczeń. Wspólne działanie wszystkich ludzi na całym świecie, mające na celu walkę o utrzymanie niezniszczonych zasobów naturalnych globu ziemskiego, powinno być hasłem przewodnim dla przyszłych pokoleń. Ten projekt wychodzi naprzeciw temu problemowi, dlatego warto oddać na niego głos.

MZA 17 Płuca Małopolski

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Ekologiczny

Koszt: 150 000 zł

Projekt polega na posadzeniu i dystrybucji na terenie miast i gmin Olkusz, Wolbrom, Wadowice, Chrzanów i Oświęcim 3500 sadzonek drzew liściastych (różne gatunki rodzime, nie mocno alergizujące) podczas eventów przyrodniczych organizowanych w okresie wiosennym i jesiennym. Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom zanieczyszczonego powietrza oraz zwiększenie terenów zielonych na tym obszarze.

Dzięki zasadzeniu 3500 drzew na terenie wymienionych wyżej gmin rocznie wytwarzane będzie około 413 000 kg tlenu więcej. Mając na uwadze intensywne wycinki drzew w Małopolsce oraz intensywny i toksyczny smog w województwie, konieczne jest podjęcie działań związanych ze wzrostem powierzchni zielonych, poprzez nasadzenie nowych drzew, które będą pochłaniać szkodliwe zanieczyszczenia powietrza. Drzewa jako największe rośliny na Ziemi najskuteczniej produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla.

Odgrywają także niezastąpioną rolę w przeciwdziałaniu powodziom i spowalnianiu procesów erozji. W miastach regulują klimat otoczenia, łagodzą nagłe zmiany temperatury i zwiększają wilgotność powietrza. Stanowią najważniejszy składnik lasu, tworząc środowisko życia dla co najmniej jednej trzeciej wszystkich gatunków roślin i zwierząt. Od ich obecności i stanu zdrowotnego zależy różnorodność biologiczna środowiska naturalnego. Otaczanie zielenią terenów zabaw dziecięcych, skwerów, osiedli, itp. niezwykle korzystnie wpływa na zdrowie i prawidłowy rozwój człowieka.

MZA 18 UTWORZENIE MOBILNEGO PARKU EDUKACYJNO – TURYSTYCZNEGO W WIOSCE TEMATYCZNEJ W BOLĘCINIE

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Edukacyjny

Koszt: 50 105,64 zł

Utworzenie mobilnego parku turystyczno-edukacyjnego wiąże się z istnieniem na terenie wsi unikatowego, wapiennego ostańca powstałego 215 mln lat temu na dnie triasowego morza oraz z założeniem wioski tematycznej Wioska – pod Skałą. Utworzenie parku ożywi przestrzeń wsi poprzez wizualizację tematu przewodniego, nastąpi integracja mieszkańców oraz wzrost zainteresowania historią wsi, której ślady możemy ciągle odnaleźć w postaci licznych okazów skamieniałej fauny morskiej. Innowacyjne przyrządy edukacyjne jak np. koło wiedzy, labirynt wiedzy, które utworzą park, nie tylko pokażą najdawniejsze dzieje tej części Małopolski, ale też zwiększą atrakcyjność turystyczną Bolęcina.

Planuje się zakup przyrządów edukacyjnych przez Zespół Parków Krajobrazowych WM, które będą użyczane na potrzeby organizowanych ww. imprez. W parku powstanie ponadto prehistoryczna plaża oraz zostanie ustawiona mobilna pracownia, w których będą się odbywać w okresie letnim interaktywne zajęcia, zabawy i pikniki adresowane do odwiedzających nas turystów. Ponadto miejsce służyć będzie do organizacji zajęć wakacyjnych dla dzieci oraz otwartych spacerów edukacyjnych dla zainteresowanych osób.

MZA 19 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w miejscowości Alwernia przy ulicy Józefa Patelskiego

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 150 000 zł

Celem realizacji przedstawionego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poruszających się ulicą Patelskiego w Alwerni na drodze wojewódzkiej nr 780, która jest drogą o bardzo dużym natężeniu ruchu samochodowego. Kierujący pojazdami mają ograniczoną możliwość dostrzeżenia pieszych poruszających się poboczem. Budowa chodnika przyczyni się do bezpiecznego uczestniczenia pieszych w ruchu drogowym.

MZA 20 POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH W MSC. ZARZECZE

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 80 000 zł

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i wygody pieszych oraz podróżujących w tym rejonie. Budowa wiaty rowerowej uzupełni deficyt miejsc postojowych dla rowerów. Właściwa organizacja i bezpieczeństwo to wizytówka miejscowości i zarządcy drogi wojewódzkiej

MZA 21 Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 953 w miejscowości Przytkowice.

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 150 000 zł

Zadanie dotyczy budowy 82 m odcinka chodnika dla pieszych w ciągu drogi nr 953 w miejscowości Przytkowice, a jego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu – zwłaszcza pieszych – oraz upłynnienie ruchu kołowego w rejonie skrzyżowania z drogą powiatowa 1787k.

MZA 22 Budowa chodnika w ciągu DW 949 w m. Polanka Wielka

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 150 000 zł

Bezpieczni na drodze. Zadanie obejmuje budowę chodnika przy ul. Zatorskiej w Polance Wielkiej na odcinku ok. 200 mb. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz pozostałych użytkowników drogi.

MZA 23 Rehabilitacja dzieci i dorosłych najszybszą drogą do sprawności.

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 145 000 zł

Świadczenie specjalistycznych usług z zakresu fizjoterapii i integracji dla osób z powiatu oświęcimskiego z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz dla osób dorosłych i dzieci ze schorzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi, po wypadkach, z wadami postawy i po urazach, a także z opóźnieniem rozwoju motorycznego.

Podstawowym zadaniem jest zarówno przywrócenie w najkrótszym czasie sprawności osobom po m.in po udarach i wypadkach, umożliwienie im szybkiego powrotu do sprawności; jak najszybsza pomoc niemowlętom z zaburzeniami rozwoju w celu niedopuszczenia lub maksymalnego zmniejszenia powikłań związanych ze schorzeniem; pomoc dzieciom z wadami postawy, szczególnie w skoliozach, w celu zmniejszenia skutków schorzenia i zapobiegania interwencji chirurgicznym; osobom z zaburzeniami integracji sensorycznej poprzez specjalistyczną terapię w celu umożliwienia pacjentowi zwalczania lęku przed bodźcami zewnętrznymi przy jednoczesnym rozwijaniu funkcji aparatu sensorycznego.

MZA 24 Rehabilitacja dzieci i młodzieży szansą na lepsze życie.

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Prozdrowotny

Koszt: 150 000 zł

Projekt pod nazwą „Rehabilitacja dzieci i młodzieży szansą na lepsze życie” jest skierowany do dzieci i młodzieży. Głównym celem zadania jest osiągnięcie jak największego samodzielnego poziomu ich funkcjonowania w życiu codziennym – w domu, w szkole, na basenie czy podwórku. Cel zostanie osiągnięty poprzez rehabilitację zaistniałych wad, jak również kształtowanie u dzieci i młodzieży nawyku prawidłowej postawy.

Tak ukształtowany młody człowiek chętniej będzie podejmował aktywność fizyczną, która służy zdrowiu i lepszemu samopoczuciu. Dla młodszych dzieci rehabilitacja będzie połączona z  zabawą i muzyką. Rehabilitacja będzie prowadzona przez magistrów fizjoterapii wykwalifikowanych w terapii z dziećmi. Zajęcia dobierane będą indywidualnie do potrzeb i zaistniałej wady oraz możliwości dziecka.

MZA 25 Bądź świadomym rodzicem! Wczesna diagnoza→szybsza terapia→mniejsze konsekwencje.

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Prozdrowotny

Koszt: 150 000 zł

Celem projektu jest wczesna, wieloaspektowa diagnoza rozwoju dzieci, wielokanałowa terapia oraz wspieranie rodzin poprzez udzielanie specjalistycznej pomocy. Projekt skupia się na indywidualnych zajęciach terapeutycznych, które pozwalają ocenić poziom funkcjonowania dziecka, niwelować napotkane bariery rozwojowe, wspierać i instruować działania rodziców. Efekty zajęć terapeutycznych to: możliwość komunikowania się z otoczeniem, zaspokajanie własnych potrzeb, niwelowanie napięcia emocjonalnego, rozwój psychiczny, integracja zmysłów, wzmacnianie koncentracji i pokonywanie trudności szkolnych, poprawa funkcjonowania rodziny.

MZA 26 „Dotrzeć do siebie i swojego dziecka”- rodzinne spotkania integracyjne formą autoterapii rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 114 420 zł

Celem zadania jest poprawa jakości życia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym (DN) poprzez zapewnienie dostępu do różnorodnych form kreatywnego spędzania wolnego czasu w przestrzeni publicznej. Projekt ma oddziaływanie społeczne – integruje rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym ze społecznością lokalną – oraz działanie terapeutyczne -odkrywa potencjał i wewnętrzne zasoby danej rodziny, przyczynia się do uzyskania lepszego funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego w środowisku lokalnym.

MZA 27 „Czuję, widzę, słyszę, dotykam”

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 150 000 zł

Zadanie dotyczy realizacji popołudniowych zajęć warsztatowych, których celem jest stymulacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, usprawnianie deficytów rozwojowych, eliminacja zachowań trudnych oraz nauka kształtowania umiejętności manipulacyjnych, jak i logicznego myślenia. Terapie będą odbywać się w trzech pracowniach, a dzięki ewentualnemu dofinansowaniu z BO będzie możliwe doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt, który umożliwi osobom niepełnosprawnym intelektualnie stymulację wielozmysłową oraz rozwój funkcji poznawczych.

MZA 28 „RAZEM RAŹNIEJ I WESELEJ”

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 124 000 zł

Celem zadania jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób z powiatu olkuskiego z orzeczonym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Podstawowym zadaniem będzie opieka, rehabilitacja ruchowa i społeczna, integracja ze środowiskiem, udział w kulturze, turystyce, rozwijanie zdolności, zamiłowań, zainteresowań i przyjaźni a przede wszystkim wyjście z domu w inne środowisko osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także pomoc rodzinie w codziennej opiece.

MZA 29 Wzorem dla innych, otwarci na niepełnosprawnych intelektualnie

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 88 200 zł

Świećmy przykładem dla innych. Róbmy coś razem, niezależnie od naszej kondycji intelektualnej. Bawmy się, twórzmy i integrujmy nasz powiat. Aktywizujmy ludzi dorosłych, dzielmy się wiedzą i umiejętnościami. Działajmy przeciwko wykluczaniu. Zróbmy: integracyjne wyjazdy kulturalne, piknik i otwarty turniej tenisa stołowego. Główny cel to uwrażliwienie mieszkańców na niepełnosprawność. Pokazanie mocnych stron, które dotyczą każdego człowieka i na których powinniśmy opierać patrzenie na siebie. Likwidowanie barier i stereotypów.

MZA 30 Dobre emocje, pozytywne wibracje

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Prospołeczny

Koszt: 100 000 zł

Zadanie przewiduje przeprowadzenie zajęć dla dzieci, które nie radzą sobie z nauką i koncentracją, mają problemy z wyrażaniem i oceną emocji, są zestresowane i lękliwe oraz mają trudności z samoakceptacją. Zajęcia polisensoryczne w Sali Doświadczania Świata, zajęcia z Biofeedbacku, wibroterapia i hydroterapia. Zajęcia zostaną uzupełnione o dwie rodzinne wycieczki relaksacyjne – do kopalni soli i na baseny termalne. Projekt ma charakter prospołeczny – łączy pomoc terapeutyczną dla dzieci o specjalnych potrzebach z ich integracją społeczną, a efekty działań będą rzutowały na jakość życia ich całych rodzin i bliższego otoczenia.

MZA 31 CHECHŁO LIFE 2020 Chrzanów – Trzebinia. Strefa Dobrej Zabawy!

Subregion: Małopolska Zachodnia

Charakter zadania: Prozdrowotny

Koszt: 149 866 zł

widowiska edukacyjnego „wcale nienudna wyspa bezludna”, która będzie miała na celu propagowanie wśród dzieci zasad właściwego zachowania nad wodą. – koncertów gwiazd rockowych.

Komentarze

Zostaw komentarz


Redakcja portalu zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu artykułu, wpisu, obiektu. Informujemy, że oprogramowanie rejestruje dane osoby komentującej (IP, czas), które na wniosek prokuratury, sądu lub policji mogą zostać przekazane celem ścigania sprawców czynów sprzecznych z prawem.

Więcej informacji w regulaminie komentarzy.

Ostatnie wpisy
Ankiety

Gdzie spędzisz "Andrzejki"?

Zobacz wyniki

Ładowanie ... Ładowanie ...
Kalendarium
Reklama
. . . . . . . . . . . . . . . .