W siedmiu gminach zagra najwieksza orkiestra w Polsce – FILM

Jola Wodniak  |   Fakty  |   26 stycznia 2023 09:30

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra 31 raz. To największa jednodniowa zbiórka charytatywna w kraju, w powiecie oświęcimskim zagra w siedmiu gminach.

Tym razem Orkiestrze towarzyszyć będzie hasło: Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!”.

Sepsa

To zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci.

„Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia, optymalnie w ciągu pierwszej godziny. Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc. Właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń. Umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami” – wyjaśniają organizatorzy.

W ramach 31. Finału WOŚP planuje kupić m.in.:

– urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF;
– analizatory do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności;
– analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego;
– zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych;
– systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń
– komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych.

W powiecie oświęcimskim w siedmiu gminach odbędzie się mnóstwo wydarzeń, podczas których można wspomóc tę największą zbiórkę publiczną w kraju.

 

 

Sztab nr: 3480 – Brzeszcze

31. Finał WOŚP w Brzeszczach

 

Sztab nr: 353 – Chełmek

31. Finał WOŚP w Chełmku

 

Sztab nr: 3347 – Kęty

31. Finał WOŚP w Kętach

 

Sztab nr: 6259 – Oświęcim

31. Finał WOŚP w Oświęcimiu

Pozytywne aukcje dla WOŚP. Każdy może wziąć w nich udział – FOTO

Oświęcimska drużyna lacrosse dla WOŚP – FOTO

 

Sztab nr: 5319 – Polanka Wielka

31. Finał WOŚP w Polance Wielkiej

 

Sztab nr: 1285 – Przeciszów

31. Finał WOŚP w Przeciszowie

 

Sztab nr: 6366 – Zator

31. Finał WOŚP w Zatorze

 

Zobacz również:

 

 

 

.
Kalendarium
Reklama
. . . . . . . . . . . . . . .