Straż miejska skontroluje kompostowniki w Oświęcimiu

Paweł Wodniak  |   Fakty  |   29 września 2020 16:43

W czwartek rozpoczną się kontrole przydomowych kompostowników na prywatnych posesjach w Oświęcimiu. Zajmie się nimi straż miejska.

Strażnicy zweryfikują, czy mieszkańcy rzeczywiście posiadają kompostownik i kompostują w nim bioodpady.

„Właścicielowi nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, a nie posiada kompostownika przydomowego, nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, uniemożliwia osobom upoważnionym przez prezydenta miasta dokonanie oględzin nieruchomości wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek” – informuje oświęcimski magistrat, powołując się na artykuł 6k ustęp 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ponowne prawo do zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji będzie przysługiwało nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Mieszkaniec musi wówczas złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Komentarze

Zostaw komentarz


Redakcja portalu zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu artykułu, wpisu, obiektu. Informujemy, że oprogramowanie rejestruje dane osoby komentującej (IP, czas), które na wniosek prokuratury, sądu lub policji mogą zostać przekazane celem ścigania sprawców czynów sprzecznych z prawem.

Więcej informacji w regulaminie komentarzy.

Ankiety

Gdzie spędzisz "Andrzejki"?

Zobacz wyniki

Ładowanie ... Ładowanie ...
Kalendarium
Reklama
. . . . . . . . . . . . . . . .