Ponad 90 mln zł na rozwój powiatu oświęcimskiego – FILM

Redakcja eFO  |   Fakty  |   9 lipca 2024 14:29
Udostępnij

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar omówił plany 7. edycji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego (OSPR).

 

Podczas spotkania omówili plany realizacji siódmej edycji programu na lata 2026-2030, na którą rząd planuje przeznaczyć ponad 90 mln zł. Fundusze trafią do samorządów z powiatu oświęcimskiego, co ma na celu dalszy rozwój regionu.

W spotkaniu uczestniczyli starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński, prezydent miasta Oświęcim Janusz Chwierut, burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, burmistrz Brzeszczy Radosław Szot, wójt gminy Oświęcim Mirosław Smolarek oraz dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Katarzyna Węgrzyn-Madeja.

„Z przyjemnością informuję, że rząd dla beneficjentów Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego planuje przeznaczyć aż 90 mln zł w ramach planowanej VII edycji na lata 2026-2030. Te środki pozwolą na realizację kluczowych inwestycji, które znacząco wpłyną na rozwój regionu” – poinformował wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar podczas briefingu prasowego.

W trakcie spotkania ustalili priorytety na najbliższe lata i wypracowali wspólne stanowisko co do najważniejszych inwestycji. 

OSPR realizowany jest od 1997 roku i obejmuje szereg projektów infrastrukturalnych oraz społecznych mających na celu harmonijny rozwój Oświęcimia i okolicznych gmin. W ramach VI edycji programu (2021-2025) zrealizowano zadania o łącznej wartości ponad 92 mln zł, finansowane środkami budżetu państwa w wysokości ponad 61,6 mln zł oraz wkładem beneficjentów w kwocie ponad 30,4 mln zł. Inwestycje te obejmowały m.in. poprawę dojazdu do Oświęcimia i Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, zagospodarowanie terenu i budowę parkingu podziemnego w centrum Starego Miasta w Oświęcimiu oraz rewitalizację Parku Miejskiego w Brzeszczach.

Od 1997 roku, na realizację pięciu etapów programu przeznaczyli z budżetu państwa ok. 139 mln zł, co w połączeniu z wkładem beneficjentów w wysokości ok. 95 mln zł pozwoliło na zrealizowanie inwestycji o łącznej wartości ok. 234 mln zł. Wśród najważniejszych zadań zrealizowanych w ramach OSPR znajdują się m.in. stworzenie Małopolskiej Uczelni Państwowej im. Rotmistrza W. Pileckiego w Oświęcimiu, modernizacja ul. Konopnickiej, remont mostu Piastowskiego na Sole oraz rekonstrukcja i renowacja Zamku Piastowskiego.

„Planowanie kolejnych etapów programu pozwala nam kontynuować rozwój regionu w sposób zrównoważony i odpowiadający na potrzeby mieszkańców. Cieszę się, że już od 1997 roku udało się zrealizować tak wiele projektów, które przyniosły wymierne korzyści naszej społeczności. Liczę, że dzięki kolejnym edycjom OSPR uda się zrealizować jeszcze więcej ważnych zadań” – podsumował wojewoda.

Propozycje beneficjentów:

– Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu  zaproponowało, by za rządowe wsparcie przebudować drogi powiatowe: nr 1883K ul. Więźniów Oświęcimia, nr 1881K ul. Leszczyńskiej w Oświęcimiu oraz nr 1895K ul. Nadwiślańska w Oświęcimiu i ul. Oświęcimska w Dworach Drugich
– Miasto Oświęcim chce uzyskać rządowe wsparcie na: remont kładki pieszej przez Sołę w ciągu ul. Cichej, przebudowę ulic: Osiedlowej, Jaracza i Kownackiej, zabezpieczenie wraz z ekspozycją historycznej drewnianej mykwy, zagospodarowanie przedpola Pomnika Pomordowanych w podobozie Monowitz (ul. Chemików)
– Gmina Oświęcim zaplanowała w VII etapie OSPR: przebudowę ul. Do Pomnika w Pławach, ul. Niwy w Brzezince, przebudowę i remont ul. Spacerowej w Babicach, remont ul. Franciszkańskiej i Wolskiej oraz renowację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Harmężach (wraz z zagospodarowaniem terenu)
– Gmina Brzeszcze zaproponowała: przebudowę skrzyżowania w ciągu DW 933 przy cmentarzu komunalnym w Brzeszczach, budowę ścieżki rowerowej związanej z miejscami pamięci KL Auschwitz-Birkenau na odcinku od ul. Klonowej w Brzeszczach do skrzyżowania z obwodnicą Brzeszcz
– Gmina Chełmek ubiega się o rządowe wsparcie na: modernizację Parku Rodzinnego w Chełmku oraz rozbudowę jego otoczenia wraz z powstaniem ścieżki edukacyjno-dydaktycznej, modernizację budynku położonego przy ul. Topolowej 9 w Chełmku, zagospodarowanie terenu w otoczeniu miejsca pamięci – wieży widokowej im. rtm. Pileckiego na wzgórzu Skała w Chełmku, utworzenie Miejskiego Centrum Informacji „Pamięć i Przyszłość” w obiekcie dawnej kantyny w Chełmku
– Województwo Małopolskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich) za rządową dotację planuje: II etap Drogi Współpracy Regionalnej (prace koncepcyjno-projektowe), budowę bezkolizyjnego skrzyżowania DW 780 z linią kolejową nr 93 w Chełmku oraz przebudowę skrzyżowania DW 933 w Oświęcimiu (ul. Legionów z ul. Więźniów Oświęcimia).

 

Zobacz również:

12 mln zł na remonty dróg powiatowych i gminnych – FILM

Konkurs „Małopolska Wieś 2024” bez nagród dla powiatu oświęcimskiego