MF: przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulg w spłacie podatków

PAP  |   Fakty  |   28 listopada 2020 05:57

Przedsiębiorcy, u których nastąpił spadek obrotów z powodu COVID-19 o co najmniej 25 proc. mogą skorzystać z ulg w opłacaniu podatków – poinformowało w piątek Ministerstwo Finansów.

Chodzi m.in. o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie jej na raty.

Resort zaznaczył w piątkowym komunikacie, że Polska uzyskała zgodę KE na zastosowanie pomocy państwa, „określonej w programie +Polskie środki antykryzysowe – COVID-19+”. Jest o nim mowa w przepisach ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

„Oznacza to możliwość udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom w celu przeciwdziałania gospodarczym efektom COVID-19” – podkreśliło MF w komunikacie. Dodano, że szacowana wartość wsparcia określona w decyzji KE to 264 mln euro (ok. 1,2 mld zł).

Z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy mają trudności z terminowym opłacaniem podatków z powodu epidemii koronawirusa. „Poprzez złożenie do właściwego organu podatkowego wniosku, mogą starać się o: odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty; odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek” – wyjaśniono.

MF wskazało, że wsparcie może być udzielone podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu przypadającym po 31 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

Dodano, że możliwość zastosowania ulgi (odroczenie, raty) dotyczy podatku, którego termin płatności upływa po 31 grudnia 2019 r. i zaległości podatkowej powstałej po 31 grudnia 2019 r.

Przedsiębiorca składając do właściwego organu podatkowego wniosek o udzielenie ulgi i informacje potwierdzające spadek obrotów, powinien dołączyć uproszczony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.

„Pomoc musi być udzielona przed 30 czerwca 2021 r., a termin odroczenia lub spłaty ostatniej raty nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2022 r.” – zaznaczono.

Resort zwrócił uwagę, że pomoc nie jest objęta limitem, ani nie podlega kumulacji z inną pomocą „udzielaną na podstawie Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19(2020/C 91I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str.1)”.

MF przypomniało, że niezależnie od pomocy z programu „Polskie środki antykryzysowe – COVID-19”, można wnioskować na dotychczasowych zasadach, o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych, które nie stanowią pomocy publicznej albo stanowią pomoc de minimis. „Podatnicy (nie tylko przedsiębiorcy) mogą wnioskować o: rozłożenie na raty należności podatkowych (wniosek RAT-Z); umorzenie zaległości podatkowej (wniosek UZ-M); odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych (wniosek TER-Z)” – wskazano.

Na czas epidemii, „zrezygnowano z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, które są dochodem budżetu państwa”.

 

§

 

Zamieszczone na stronach internetowych portalu FaktyOswiecim.pl materiały sygnowane skrótem ,,PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1991 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyzsze materiały wykorzystywane są przez Agencję Medialną Fakty na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym jest zabronione. PAP S.A, zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

 

PAP

Komentarze

Zostaw komentarz


Redakcja portalu zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu artykułu, wpisu, obiektu. Informujemy, że oprogramowanie rejestruje dane osoby komentującej (IP, czas), które na wniosek prokuratury, sądu lub policji mogą zostać przekazane celem ścigania sprawców czynów sprzecznych z prawem.

Więcej informacji w regulaminie komentarzy.

Ankiety

Zaszczepisz się przeciwko COVID-19?

Zobacz wyniki

Ładowanie ... Ładowanie ...
Kalendarium
Reklama
. . . . . . . . . . . . . . . .