Jak robią to Niemcy, czyli natura znów się o(d)płaca – FOTO

Materiał sponsorowany  |   Fakty  |   30 listopada 2015

Delegacja gminy Oświęcim przez trzy dni gościła na terenach objętych programem Natura 2000 u naszych zachodnich sąsiadów. Polacy przyglądali się, jak wykorzystać potencjał kulturowy i przyrodniczy w rozwoju oferty turystycznej regionu.

Po przyjeździe do Budziszyna goście spotkali się z przedstawicielami Naturschutzstation w Neschwitz. Niemieccy ekolodzy zapoznali ich z działalnością stacji ochrony przyrody na terenach Natura 2000 i udzielili wyczerpujących informacji na temat życia zwierząt i roślin w Górnych Łużycach. Mieszkańcy oświęcimskiej gminy zwiedzili niezwykle ciekawie przygotowany ośrodek edukacji ekologicznej i szpital dla rannych ptaków.

Zwiedzanie parku przypałacowego w Gröditz było pretekstem, do zaprezentowania przykładu połączenia walorów przyrodniczych z dziedzictwem kulturowym. W tym przypadku pozytywne praktyki dotyczą wykorzystania potencjału wynikającego z położenia w pobliżu Rezerwatu Przyrody „Gröditzer Skala”.

Kolejny obejrzany park znajduje się w Schmochtitz. Polacy dowiedzieli się na przykładzie jego funkcjonowania, jak dobrze wykorzystać dziedzictwo kulturowe w rozwoju oferty turystycznej regionu. Poznali też geografię, historię, faunę i florę oraz walory Górnych Łużyc.

Zwiedzających zainteresował Haus der Tausend Teiche, czyli Dom Tysiąca Stawów. To szlachecki pałac, który za czasów NRD stał się szpitalem pulmonologicznym i psychiatrycznym, a od 1990 roku odzyskuje, staraniem spadkobierców właścicieli, swoją dawną świetność. Szczególne wrażenie zrobiły pozostałe na strychu dawne sprzęty medyczne i walizki zmarłych pacjentów, opisane ich imionami, nazwiskami i adresami. Skojarzenie z eksponatami w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau były jednoznaczne.

Ostatni dzień przebiegał pod egidą Święta Karpia w pobliżu stawu Großteich Deutschbaselitz w Kemenz.

Gmina Oświęcim nie ponosiła kosztów wyjazdu i pobytu delegacji. Projekt „Natura znów się o(d)płaca”, prowadzony we współpracy z Towarzystwem na Rzecz Ziemi współfinansuje Europejska Agencja Środowiska.

Kalendarium
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Archiwa