Egzamin ośmioklasisty 2024. Ranking szkół w powiecie

Redakcja eFO  |   Edukacja,Fakty  |   8 lipca 2024 13:47
Udostępnij

W serwisie FaktyOswiecim.pl prezentujemy wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniów szkół podstawowych w powiecie oświęcimskim. 

Ranking najlepszych szkół w powiecie oświęcimskim według wyników z poszczególnych przedmiotów pokazuje, że Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rajsku dominuje w matematyce i języku angielskim, podczas gdy Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Podolszu jest najlepsza w języku polskim. Szkoły te wyróżniają się wysokim poziomem nauczania i doskonałymi wynikami uczniów, co stanowi wzór dla innych placówek edukacyjnych w regionie.

Język Polski

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Podolszu wyróżnia się zdecydowanie najlepszym wynikiem z języka polskiego, osiągając 79.36%. Na kolejnych miejscach są Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Osieku oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Jana Kantego w Kętach. Wyniki te wskazują na silne podstawy językowe uczniów w tych placówkach.

Matematyka

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rajsku oraz Szkoła Podstawowa w Polance Wielkiej osiągnęły wyniki powyżej 80% z matematyki, co jest wyjątkowym osiągnięciem. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Podolszu również osiągnęła bardzo dobry wynik, co sugeruje wysoki poziom nauczania przedmiotów ścisłych w tych szkołach.

Język angielski

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rajsku osiągnęła imponujący wynik 94.40% z języka angielskiego, co stawia ją na pierwszym miejscu w tej kategorii. Szkoła Podstawowa w Polance Wielkiej oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Przeciszowie również uzyskały bardzo wysokie wyniki, co świadczy o doskonałej znajomości języka angielskiego w tych szkołach.

Ranking szkół podstawowych

 

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rajsku
Język polski: 68.83%
Matematyka: 80.00%
Język angielski: 94.40%
Średni wynik: 81.74%

2. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Podolszu
Język polski: 79.36%
Matematyka: 77.09%
Język angielski: 81.36%
Średni wynik: 79.27%

3. Szkoła Podstawowa w Polance Wielkiej
Język polski: 68.56%
Matematyka: 80.44%
Język angielski: 86.67%
Średni wynik: 78.56%

4. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Osieku
Język polski: 75.25%
Matematyka: 70.33%
Język angielski: 76.67%
Średni wynik: 74.08%

5. Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jana Kantego w Kętach
Język polski: 73.66%
Matematyka: 71.41%
Język angielski: 75.12%
Średni wynik: 73.39%

6. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Przeciszowie
Język polski: 62.45%
Matematyka: 72.36%
Język angielski: 83.64%
Średni wynik: 72.82%

7. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Przeciszowie
Język polski: 62.45%
Matematyka: 72.36%
Język angielski: 83.64%
Średni wynik: 72.15%

8. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu
Język polski: 63.69%
Matematyka: 65.88%
Język angielski: 80.79%
Średni wynik: 70.79%

9. Szkoła Podstawowa im. Bronisława Obary w Witkowicach
Język polski: 71.42%
Matematyka: 62.67%
Język angielski: 75.92%
Średni wynik: 69.34%

10. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gorzowie
Język polski: 58.25%
Matematyka: 65.50%
Język angielski: 78.13%
Średni wynik: 67.96%

11. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi imienia Stanisława Staszica w Brzeszczach
Język polski: 68.52%
Matematyka: 68.30%
Język angielski: 66.07%
Średni wynik: 67.63%

12. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Kętach
Język polski: 69.97%
Matematyka: 54.06%
Język angielski: 72.00%
Średni wynik: 65.35%

13. Szkoła Podstawowa Sportowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oświęcimiu
Język polski: 68.94%
Matematyka: 57.56%
Język angielski: 67.11%
Średni wynik: 64.54%

14. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Grojcu
Język polski: 63.14%
Matematyka: 56.00%
Język angielski: 70.71%
Średni wynik: 63.95%

15. Szkoła Podstawowa nr 1 w Przeciszowie
Język polski: 57.30%
Matematyka: 60.00%
Język angielski: 70.11%
Średni wynik: 62.47%

16. Szkoła Podstawowa im. K. I. Gałczyńskiego w Jawiszowicach
Język polski: 69.19%
Matematyka: 49.71%
Język angielski: 65.05%
Średni wynik: 61.98%

17. Szkoła podstawowa w Zaborzu
Język polski: 60.59 %
Matematyka: 52.72 %
Język angielski: 69,50 %
Średni wynik: 60.94 %

18. Szkoła Podstawowa im. Pomnik Dzieci-Więźniów KL Auschwitz-Birkenau w Brzezince
Język polski: 66.14%
Matematyka: 46.86%
Język angielski: 68.53%
Średni wynik: 60.51%

19. Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w Nowej Wsi
Język polski: 66.48%
Matematyka: 50.78%
Język angielski: 60.74%
Średni wynik: 59.33%

20. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Brzeszczach
Język polski: 60.22%
Matematyka: 48.15%
Język angielski: 63.27%
Średni wynik: 57.21%

21. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino w Kętach
Język polski: 56.68%
Matematyka: 50.59%
Język angielski: 64.21%
Średni wynik: 57.16%

22. Szkoła Podstawowa w Łękach
Język polski: 69.63%
Matematyka: 34.50%
Język angielski: 64.38%
Średni wynik: 56.83%

23. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Oświęcimiu
Język polski: 62.95%
Matematyka: 50.53%
Język angielski: 54.58%
Średni wynik: 56.69%

24. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Jagiełły w Osieku
Język polski: 55.64%
Matematyka: 51.27%
Język angielski: 62.27%
Średni wynik: 56.39%

25. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Oświęcimiu
Język polski: 54.30%
Matematyka: 52.00%
Język angielski: 60.63%
Średni wynik: 55.64%

26. Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Harmężach
Język polski: 55.38%
Matematyka: 45.25%
Język angielski: 67.19%
Średni wynik: 55.27%

27. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku
Język polski: 58.08%
Matematyka: 38.00%
Język angielski: 63.62%
Średni wynik: 53.23%

28. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Bulowicach
Język polski: 53.81%
Matematyka: 44.38%
Język angielski: 60.24%
Średni wynik: 52.14%

29. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Oświęcimiu
Język polski: 51.68%
Matematyka: 43.37%
Język angielski: 59.79%
Średni wynik: 51.61%

30. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego w Oświęcimiu
Język polski: 43.89%
Matematyka: 40.00%
Język angielski: 71.22%
Średni wynik: 51.04%

31. Szkoła Podstawowa w Przecieszynie
Język polski: 54.64%
Matematyka: 32.29%
Język angielski: 55.36%
Średni wynik: 47.43%

32. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Zatorze
Język polski: 50.14%
Matematyka: 32.91%
Język angielski: 47.50%
Średni wynik: 43.52%

 

Średnia wszystkich szkół
– Język polski: 61.38%
– Matematyka: 54.25%
– Język angielski: 66.89%
– Średni wynik: 60.17%

Nie we wszystkich szkołach w tym roku szkolnym pojawili się ośmioklasiści, dlatego nie wzięliśmy ich pod uwagę.

 

Wszystkie szkoły wraz z liczbą uczniów:

 

język polski

matematyka

język angielski

Nazwa szkoły

Miejscowość

liczba zdających

wynik średni (%)

liczba zdających

wynik średni (%)

liczba zdających

wynik średni (%)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IMIENIA STANISŁAWA STASZICA W BRZESZCZACH

Brzeszcze

27

68,5185185185185

27

68,2962962962963

27

66,0740740740741

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

Brzeszcze

27

60,2222222222222

27

48,1481481481481

26

63,2692307692308

SZKOŁA PODSTAWOWA W JAWISZOWICACH IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO

Jawiszowice

21

69,1904761904762

21

49,7142857142857

21

65,0476190476191

SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZECIESZYNIE

Przecieszyn

14

54,6428571428571

14

32,2857142857143

14

55,3571428571429

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W CHEŁMKU

Chełmek

12

58,0833333333333

12

38

13

63,6153846153846

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W GORZOWIE

Gorzów

8

58,25

8

65,5

8

78,125

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W KĘTACH

Kęty

41

73,6585365853659

41

71,4146341463415

43

75,1162790697674

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO W KĘTACH

Kęty

34

56,6764705882353

34

50,5882352941176

34

64,2058823529412

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BRONISŁAWA OBARY W WITKOWICACH

Witkowice

12

71,4166666666667

12

62,6666666666667

12

75,9166666666667

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BULOWICACH

Bulowice

21

53,8095238095238

21

44,3809523809524

21

60,2380952380952

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W NOWEJ WSI

Nowa Wieś

23

66,4782608695652

23

50,7826086956522

23

60,7391304347826

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĘKACH

Łęki

8

69,625

8

34,5

8

64,375

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA FUNDACJI KRÓLOWEJ ŚWIĘTEJ JADWIGI W KĘTACH

Kęty

30

69,9666666666667

31

54,0645161290323

29

72

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W OSIEKU

Osiek

11

55,6363636363636

11

51,2727272727273

11

62,2727272727273

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W OSIEKU

Osiek

12

75,25

12

70,3333333333333

12

76,6666666666667

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W OŚWIĘCIMIU

Oświęcim

20

54,3

20

52

19

60,6315789473684

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 11 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OŚWIĘCIMIU

Oświęcim

19

51,6842105263158

19

43,3684210526316

19

59,7894736842105

SZKOŁA PODSTAWOWA SPORTOWA Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 8 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OŚWIĘCIMIU

Oświęcim

18

68,9444444444444

18

57,5555555555556

18

67,1111111111111

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU

Oświęcim

19

62,9473684210526

19

50,5263157894737

19

54,5789473684211

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO W OŚWIĘCIMIU

Oświęcim

9

43,8888888888889

9

40

9

71,2222222222222

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ORĘDOWNIKÓW POKOJU W OŚWIĘCIMIU

Oświęcim

32

63,6875

32

65,875

33

80,7878787878788

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POMNIK DZIECI-WIĘŹNIÓW KL AUSCHWITZ-BIRKENAU W BRZEZINCE

Brzezinka

14

66,1428571428571

14

46,8571428571429

15

68,5333333333333

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SPADOCHRONIARZY WOJSKA POLSKIEGO W BABICACH

Babice

18

59,6111111111111

18

52,4444444444444

18

67,6111111111111

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GROJCU

Grojec

7

63,1428571428571

7

56

7

70,7142857142857

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBE W HARMĘŻACH

Harmęże

16

55,375

16

45,25

16

67,1875

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W RAJSKU

Rajsko

6

68,8333333333333

6

80

5

94,4

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W ZABORZU

Zaborze

22

60,5909090909091

22

52,7272727272727

22

69,5

SZKOŁA PODSTAWOWA W POLANCE WIELKIEJ

Polanka Wielka

9

68,5555555555556

9

80,4444444444444

9

86,6666666666667

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W PRZECISZOWIE

Przeciszów

10

57,3

10

60

9

70,1111111111111

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PRZECISZOWIE

Przeciszów

11

62,4545454545455

11

72,3636363636364

11

83,6363636363636

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZATORZE

Zator

22

50,1363636363636

22

32,9090909090909

22

47,5

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W PODOLSZU

Podolsze

11

79,3636363636364

11

77,0909090909091

11

81,3636363636364

 

Zobacz rownież:

Jak wypadła matura w powiecie oświęcimskim? Ranking szkół