Budżet Oświęcimia za ubiegły rok rozliczony

Jan Maciej Tetich  |   Fakty  |   10 sierpnia 2020 17:14

Ubiegłoroczne dochody Oświęcimia wyniosły 223 mln zł, a wydatki 230 mln. Budżet Oświęcimia za 2019 rok jest rozliczony, a prezydent otrzymał absolutorium.

Miasto podkreśla, że dochody w minionym roku były o 20 mln wyższe, niż rok wcześniej.

W 2019 roku samorząd Oświęcimia wydał 32,8 mln zł na inwestycje. To 15 procent wszystkich wydatków.

„Wśród nich była budowa parkingu wielopoziomowego Park and Ride, rozbudowa i modernizacja Dziennego Domu Pomocy i przygotowanie do zwiedzania tuneli pod zamkiem. Zakończyła się kompleksowa termomodernizacja miejskich placówek oświatowych, które od lat czekały na doinwestowanie – informuje Katarzyna Kwiecień, rzecznik prasowa prezydenta miasta.

Wylicza też przebudowane ulice – Młyńską, Garbarską, Krętą, Orzeszkowej i Wysokie Brzegi – i te, na których rozpoczęła się modernizacja – Sikorskiego, Prusa, Polowiecką oraz Szpitalną. Miasto wykonało ścieżkę przy ulicy Fabrycznej i chodniki przy Budowlanych, a także współfinansowało przebudowę ulicy Olszewskiego, która jest drogą powiatową.

O 1,7 mln zł samorząd zwiększył kapitał zakładowy Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Spółka przeznaczy tę kwotę na budowę mieszkań na wynajem. Miasto dołożyło 700 tys. zł na zakup nowego wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu, a kwotą blisko miliona złotych wsparło tych mieszkańców, którzy zechcieli wymienić stare piece na nowoczesne źródła ciepła, które spełniają najwyższe normy.

Najważniejsze wydatki

Na transport i łączność miasto wydało ponad 34 mln zł. Te pieniądze trafiły do lokalnego transportu zbiorowego, do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu na współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych, oraz na remonty i modernizacje placów, dróg gminnych i wewnętrznych.

Ponad 13 mln zł magistrat wydał na zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami i zasobami mieszkaniowymi, a ponad 15 mln zł na utrzymanie własne, Rady Miasta Oświęcimia, rad osiedli i promocję grodu Nad Sołą.

Pomoc socjalna kosztowała 18 mln zł. Na dodatki mieszkaniowe samorząd wydatkował 1,4 mln. Program Rodzina 500+, świadczenia rodzinne i wydawanie Karty Dużej Rodziny kosztowały łącznie ponad 38 mln złotych.

„Na utrzymanie w mieście kanalizacji opadowej, czystości i zieleni oraz na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano ponad 17 milionów. W tym uwzględniono również funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na kwotę ponad 8,2 miliona złotych” – relacjonuje rzecznik prasowa Urzędu Miasta Oświęcimia.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z dotacjami dla instytucji kultury kosztowała prawie 10 mln zł, a sport, w tym utrzymanie obiektów sportowych, ponad 11 mln.

Oświata kosztuje najwięcej

Na oświatę oświęcimski magistrat wydał w 2019 roku ponad 55 mln zł. Subwencja oświatowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej wyniosła 23,9 mln zł i pokryła wydatki poniesione na utrzymanie oświaty w mieście w zaledwie 43 procentach.

„Samorządy z roku na rok muszą zabezpieczać większy wkład środków własnych na potrzeby oświaty, choć to rząd w subwencji powinien pokryć wydatki oświatowe. W ten sposób władza centralna przerzuca wydatki na barki samorządów lokalnych, ograniczając im możliwości realizacji innych zadań” – komentuje Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia.

Pozytywną opinię o ubiegłorocznym budżecie przedstawiła Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna Rady Miasta Oświęcimia.

Radni przyjęli sprawozdanie finansowe za 2019 rok i udzielili prezydentowi absolutorium. Za głosowało 16 rajców siedmiu z Koalicji Obywatelskiej, czterech z Platformy.Nowoczesnej, trzech niezależnych i dwóch z Prawa i Sprawiedliwości. Pięciu radnych z PiS wstrzymało się od głosowania, nie było głosów przeciwnych.

 

Komentarze

Zostaw komentarz


Redakcja portalu zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu artykułu, wpisu, obiektu. Informujemy, że oprogramowanie rejestruje dane osoby komentującej (IP, czas), które na wniosek prokuratury, sądu lub policji mogą zostać przekazane celem ścigania sprawców czynów sprzecznych z prawem.

Więcej informacji w regulaminie komentarzy.

Kalendarium
Reklama
. . . . . . . . . . . . . . . .


Polecamy na FB
Facebook Pagelike Widget


Archiwa