Będą kontrole w każdym domu

Redakcja FO  |   Fakty  |   9 stycznia 2020 06:00

Do końca kwietnia kęcka straż miejska zamierza dokonać kontroli wszystkich nieruchomości na terenie gminy Kęty pod katem ich prawidłowego oznakowania.

Prawidłowe oznakowanie posesji to nie tylko zwyczajna tabliczka z numerem domu, ale często numer, który może uratować czyjeś życie. Umieszczenie widocznego numeru domu jest szczególnie ważne zwłaszcza w małych miejscowościach, gdzie numery budynków nie zawsze są zgodne z kolejnością budynków przy ulicach.

Minuty warte życia

Właśnie z tego powodu często wiąże się to z koniecznością szukania, czy rozpytywania mieszkańców. Na to niestety służby ratownicze mogą stracić nawet kilka bezcennych, wartych życia minut.

Właściciele lub osoby zarządzające zabudowanymi nieruchomościami mają obowiązek umieścić numer porządkowy w widocznym miejscu. Tabliczki z numerem domu powinny być natomiast zamocowane na ścianie frontowej budynku od strony ulicy lub dojazdu. Najlepiej w pobliżu wejścia do domu.

Numer domu powinien być oświetlony po zmroku

„Strażnikom miejskim wydałem już takie polecenia. Przypominam, że oznakowanie posesji to obowiązek właściciela. Jeśli mieszkańcy nie chcą narazić się na mandat radzę jak najszybciej umieścić tabliczkę z numerem na budynku” – mówi Grzegorz Środa, komendant Straży Miejskiej w Kętach.

Strażnicy miejscy sprawdzą każdą nieruchomość

Akcja ma potrwać cztery miesiące. Jeśli strażnicy stwierdzą brak tabliczki, osoby odpowiedzialne za prawidłowe oznakowanie posesji w pierwszej kolejności dostaną pouczenie i termin na usuniecie tych braków.

„Następnie, po ustalonym terminie dokonana zostanie ponowna kontrola i w stosunku do osób, które w dalszym ciągu nie usunęły nieprawidłowości zastosowane będzie postępowanie mandatowe” – dodaje Grzegorz Środa.

 

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne dot. numerów posesji

Art. 47b. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu; a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.
3. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.
4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

 

 

Komentarze

Zostaw komentarz


Redakcja portalu zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu artykułu, wpisu, obiektu. Informujemy, że oprogramowanie rejestruje dane osoby komentującej (IP, czas), które na wniosek prokuratury, sądu lub policji mogą zostać przekazane celem ścigania sprawców czynów sprzecznych z prawem.

Więcej informacji w regulaminie komentarzy.

Kalendarium
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .


Polecamy na FB
Facebook Pagelike Widget


Archiwa