12 mln zł na remonty dróg powiatowych i gminnych – FILM

Redakcja eFO  |   Fakty  |   9 lipca 2024 14:56
Udostępnij

Wojewoda małopolski ogłosił nabór uzupełniający wniosków o dofinansowanie remontów dróg powiatowych i gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024.

Samorządy mogą ubiegać się o środki na zadania polegające wyłącznie na remoncie dróg powiatowych lub gminnych. Na ten cel Małopolska otrzymała z budżetu państwa 12 220 548 zł.

„Drogi w Małopolsce to przestrzeń, która cały czas się rozwija. Nie tylko my, Małopolanie, ale także turyści tak licznie odwiedzający nasz piękny region, potrzebujemy dróg bezpiecznych i dobrej jakości. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi rządowy instrument. Ma on pomóc w poprawie jakości traktów, którymi poruszają się kierowcy, jak również niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” – powiedział wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

 

 

Fundusze w ramach naboru zostaną przeznaczone na dofinansowanie jednorocznych zadań polegających wyłącznie na remoncie dróg powiatowych lub gminnych posiadających status dróg publicznych.

Podział pieniędzy będzie następujący:
– 40% środków na zadania powiatowe
– 660% środków na zadania gminne

Komisja powołana przez wojewodę małopolskiego zdecyduje o przyznaniu dofinansowania. Podczas oceny wniosków będą uwzględniane kryteria takie jak wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców oraz zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa. 

Dodatkowo oceniana będzie poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych oraz poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

Samorządy mogą składać wnioski tylko na jedno zadanie. Jednostki samorządu terytorialnego zarówno szczebla gminnego, jak i powiatowego mogą złożyć po jednym wniosku. 

Dotyczy to także miast na prawach powiatu, z wyłączeniem miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. Miasta na prawach powiatu mogą składać wnioski dotyczące wyłącznie dróg powiatowych lub gminnych.

Nabór wniosków będzie trwał 30 dni, a termin składania wniosków upływa 8 sierpnia 2024 roku. Całkowita wartość zadania nie powinna przekraczać 300 tys. zł.

„Zachęcam wszystkich samorządowców, aby wzięli udział w naborze obejmującym zadania mające na celu remonty dróg. To ważny krok w celu poprawy bezpieczeństwa i jakości życia Małopolan” – dodał wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg działa od 2018 roku

Od początku jego funkcjonowania w Małopolsce zbudowano lub zmodernizowano prawie 1,5 tys. km dróg gminnych i powiatowych. Na ten cel rząd przeznaczył już ponad 1,5 mld zł. Dofinansowanie obejmowało także zadania związane z przejściami dla pieszych. 

Małopolskie samorządy otrzymały na ten cel ponad 71 mln zł, dzięki czemu zmodernizowano 279 przejść, 9 przejazdów dla rowerów, 43 perony przystankowe oraz 38,5 km dróg dla pieszych i rowerzystów.

 

Zobacz również:

Ponad 90 mln zł na rozwój powiatu oświęcimskiego – FILM

Konkurs „Małopolska Wieś 2024” bez nagród dla powiatu oświęcimskiego