Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Materiał sponsorowany  |   Styl życia  |   2 grudnia 2019 08:27

Co do zasady zagadnienia dotyczące stosunku pracy pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą reguluje kodeks pracy.

Jednakże w przypadku zatrudniania osób z niepełnosprawnością należy też przestrzegać przepisów, nadających dodatkowe uprawnienia tym pracownikom, wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1172).

Jak zatem powinna wyglądać umowa o pracę zawarta z osobą niepełnosprawną?

Zasadniczo mają do niej zastosowanie wszystkie ogólne przepisy kodeksu pracy (kp) i pod tym względem nie będzie ona różnić się od tych zawartych z pracownikiem nie będącym osobą niepełnosprawną.

Pracodawca może jednak zawrzeć w niej zapisy, które będą uwzględniały dodatkowe uprawnienia osoby niepełnosprawnej. Mowa tu w szczególności o takich elementach, jak:

– prawo do pracy w szczególnych normach czasu pracy

– prawo do dodatkowej przerwy w pracy

– prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego (urlop rehabilitacyjny)

– prawo do korzystania ze zwolnienia od pracy w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

– prawo do korzystania ze zwolnienia od pracy w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów lekarskich lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy

Nadto pracodawca winien też pamiętać o niezbędnych racjonalnych usprawnieniach oraz o wydzieleniu lub zorganizowaniu w razie potrzeby stanowiska pracy dla osoby z niepełnosprawnością.

Na czym polegają szczególne normy czasu pracy?

Zgodnie z kodeksem pracy czas pracy pracownika nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Ponadto każdy pracownik podlega rygorom związanym ze wskazanymi w kodeksie systemami czasu pracy.

Jednakże pracownik niepełnosprawny ma w tym zakresie dodatkowe uprawnienia. Są to:

– sztywna norma czasu pracy

Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekroczyć 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Jest to noma sztywna w przeciwieństwie do przeciętnej wskazanej w kp. Z tego też względu niemożliwym będzie zastosowanie wobec takiej osoby równoważnego systemu czasu pracy. Te przepisy obowiązują wobec wszystkich poziomów niepełnosprawności.

– sztywna i skrócona norma czasu pracy dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Czas pracy osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, nie może przekroczyć 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Co istotne, skrócone normy czasu pracy nie mogą mieć wpływu na wysokość wynagrodzenia. Zatem zarówno jego wysokość wypłacana jako stała miesięczna, jak i jako stawka godzinowa, muszą być takie same jak w przypadku pracownika mającego zwykłą normę godzinową.

– zakaz pracy w godzinach nadliczbowych i zakaz pracy w porze nocnej

Zakazy te dotyczą osób niepełnosprawnych zarówno w stopniu lekkim, umiarkowanym, jak i znacznym.

Na czym polega dodatkowa przerwa w pracy?

Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy, którą może wykorzystać na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas takiej dodatkowej przerwy wynosi 15 minut i jest on doliczany do czasu pracy. Co istotne, to uregulowanie to dodatkowa przerwa dla osoby niepełnosprawnej, poza tą, która też jej przysługuje bezpośrednio z przepisów kp.

Sama organizacja i przeznaczenie tej przerwy jest już w gestii osoby niepełnosprawnej. Natomiast prawo do niej przysługuje niezależnie od poziomu stopnia niepełnosprawności.

Szukasz ciekawej pracy? Odwiedź nowy portal pracy, który oferuje pracę dla niepełnosprawnych w wielu branżach. Sprawdź najnowsze oferty pracy w Twoim mieście.

 

 

Komentarze

Zostaw komentarz


Redakcja portalu zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu artykułu, wpisu, obiektu. Informujemy, że oprogramowanie rejestruje dane osoby komentującej (IP, czas), które na wniosek prokuratury, sądu lub policji mogą zostać przekazane celem ścigania sprawców czynów sprzecznych z prawem.

Więcej informacji w regulaminie komentarzy.

Ankiety

Jakich zajęć brakuje w Oświęcimiu?

Zobacz wyniki

Ładowanie ... Ładowanie ...
Kalendarium
Reklama
. . . . . . . . . . . . . . . .