Ulga termomodernizacyjna – zwrot kosztów za ocieplenie domu

0 Materiał sponsorowany  |   Meteo,Styl życia  |   7 października 2019 17:15

Od tego roku zaczyna obowiązywać nowe ustawa dotycząca ulgi podatkowej, dzięki której podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami budynków jednorodzinnych, mogą odliczyć od podatku kwotę wydatków poniesionych na ocieplenie domu.

Ulgę tą reguluje art. 26h ustawy o PIT, natomiast zwolnienie przedmiotowe art. 21 tej ustawy 1 pkt 129a. W ustawie o ryczałcie ulga regulowana jest w art. 11.

Kiedy można skorzystać z ulgi?

Aby skorzystać z ulgi, należy:

– Rozpocząć proces termomodernizacji budynku (Z ulgi mogą skorzystać osoby, które rozpoczęły to przedsięwzięcie przed rokiem 2019, natomiast odliczać mogą wydatki poniesione dopiero od 1 stycznia 2019 r.).
– Zaopatrzyć się w materiały budowlane, usługi i urządzenia związane z realizacją projektu (Pełen wykaz można znaleźć w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia, 2018 roku- DzU poz. 2489). Należy zachowywać faktury VAT, dla potwierdzenia poniesionych kosztów.
– Ukończyć prace modernizacyjne w ciągu trzech lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiony był pierwszy wydatek.
– Odliczać poniesione wydatki osobno za każdy rok w deklaracji podatkowej.

Nie ma wymogu posiłkowania się audytem energetycznym, czyli badaniem potwierdzającym, że prace modernizacyjne polepszyły lub polepszą stan termiczny budynku. O tym decydują już tylko właściciele domów.

Jaka jest wysokość ulgi termomodernizacyjnej?

Ulgę termomodernizacyjną rozliczamy za rok podatkowy, w którym ponosimy wydatki. Ich wartość należy wykazać w załączniku PIT/0 oraz w deklaracji podatkowej wskazując sumę odliczeń określonych w PIT/0. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł na podatnika. Zgodnie z art. 6 ust. 2 małżonkowie, którzy korzystają ze wspólnego opodatkowania mają prawo do rozliczenia całości poniesionych kosztów w tym samym budynku w celu termomodernizacji.

Z możliwości odliczenia kosztów, mogą skorzystać podatnicy rozliczający się według skali podatkowej, jednolitej stawki podatkowej 19% oraz korzystający z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku otrzymania zwrotu poniesionych kosztów, np. dotacje gminne, taką kwotę należy doliczyć do wartości naszych dochodów.

Co jest jej przedmiotem?

Według zrozumienia ustawy przedmiotem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest:

– ulepszenie wpływające na zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną w celu ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w modernizowanym budynku oraz w celu ogrzewania budynków mieszkalnych;
– ulepszenia wpływające na zmniejszenie strat energii dostarczanej przez lokalne sieci ciepłownicze oraz zasilających ją lokalnych źródłach ciepła, jeśli budynki mieszkalne spełniają określone w przepisach prawa budowlanego warunki oszczędności energii lub podjęto działania mające na celu zużycie energii;
– wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła;
– całkowita lub częściowa zamiana źródeł pozyskiwania energii na źródła odnawialne lub zastosowanie kogeneracji.

Ulga termomodernizacyjna a program “Czyste powietrze”

Z ulgi tej mogą korzystać również podatnicy, którzy korzystali z ulgi związanej z programem “Czyste powietrze”. W przeciwieństwie do tego drugiego programu, w przypadku korzystania z ulgi nie ma wymagań co do analizy energetycznej lub wykonania audytu energetycznego przed przystąpieniem do programu. Nie ma również obowiązku co do uzyskanego w wyniku modernizacji standardu energooszczędności budynku.

Podatnik ma prawo odliczyć wkład własny poniesiony wskutek przystąpienia do programu. Nie może jednak odliczyć kosztów poniesionych przez państwo w ramach programu.

Komentarze

Zostaw komentarz


Redakcja portalu zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu artykułu, wpisu, obiektu. Informujemy, że oprogramowanie rejestruje dane osoby komentującej (IP, czas), które na wniosek prokuratury, sądu lub policji mogą zostać przekazane celem ścigania sprawców czynów sprzecznych z prawem.

Więcej informacji w regulaminie komentarzy.

Kalendarium
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .


Polecamy na FB
Facebook Pagelike Widget


Archiwa