Rodzaje ekspertyz technicznych

Materiał partnerski  |   Styl życia  |   12 października 2017 19:50

Ekspertyzy techniczne to szeroko pojęte działania mające na celu podniesienie bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń technicznych i tym samym zmniejszenie stopnia zagrożenia. Jakie są najczęściej wykonywane ekspertyzy?

Ocena stanu technicznego budynku

Aby sporządzić ocenę stanu technicznego budynku należy przeprowadzić wiele badań, które potwierdzą bezpieczeństwo budynku lub wykażą jego wady i zagrożenia. Należy wykonać wyliczenia wytrzymałościowe dachu, fundamentów, stropów, ścian oraz elewacji. Powinno brać się także pod uwagę materiały, jakich użyto do postawienia budynku oraz jego wymiary.

Ocena stanu technicznego budynku musi zostać wykonana przed rozpoczęciem prac projektowych. Powinno się ją wykonać przed zakupem nieruchomości, przed wykonaniem modernizacji lub zmianą sposobu użytkowania budynku oraz gdy na ścianach lub elewacji powstają widoczne i niepokojące zarysowania lub inne wady konstrukcyjne.

Ekspertyzy techniczne stanu budynku powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych rzeczoznawców budowlanych, którzy posiadają uprawnienia budowlane i tytuł rzeczoznawcy budowlanego z projektowania lub wykonawstwa.

Analiza zagrożeń i oceny ryzyka

Istnieje kilka rodzajów metod, którymi ocenia się ryzyko zagrożeń. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze z nich:

HAZOP (Hazard and Operability Studies) – metoda ta pozwala na znalezieniu wszystkich odchyleń od założeń projektu. Polega na zestawieniu zebranych parametrów takich jak temperatura, ciśnienie czy poziom z odpowiednimi słowami kluczowymi. Do każdego odchylenia określa się zagrożenia jakie ze sobą niesie oraz podaje przyczyny ich wystąpienia. Wyniki zapisuje się w tabeli HAZOP. Ta metoda najczęściej jest wykorzystywana przy projektowaniu nowych budynków oraz przy modernizacji już istniejących.

PHA (Preliminary Hazard Analysis) – to metoda, która przedstawia listę zagrożeń, wypisanej na podstawie dostępnych materiałów statystycznych, czyli ilości i rodzajów występowania wypadków przy pracy, chorób zawodowych, środowiska pracy, liczby zatrudnionych osób oraz innych danych. Metoda ta określa prawdopodobieństwo wystąpienia szkód oraz stopień szkód. Ekspertyzy techniczne wykonane tą metodą pozwala na jakościowe określenie ryzyka.

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) – metoda ta pozwala ustalić przyczyny i skutki powstawania wad produktowych uwzględniając czynnik ryzyka. Dzięki tej metodzie można wciąż doskonalić produkt, aby był wolny od wad i zagrożeń. Wykorzystuje się ją zarówno w produkcji jednostkowej jak i masowej.

ETA (Event Tree Analysis) – czyli analiza drzew zdarzeń, to metoda, która składa się z 6 głównych etapów. Najpierw znajduje się czynnik inicjujący, który może doprowadzić do awarii. Następnie identyfikuje się funkcję bezpieczeństwa, która ma za zadanie złagodzić skutki awarii. Kolejnym krokiem jest skonstruowanie drzewa zdarzeń. Na podstawie drzewa wykonuje się opis sekwencji awaryjnych, wyznacza minimalne przekroje, a na sam koniec sporządza się raport.

FSA (Functional Safety Assessment) – w tłumaczeniu to ocena bezpieczeństwa funkcjonalnego. Ta metoda sprawdza czy każda faza cyklu życia systemów bezpieczeństwa jest zgodna według norm PN-EN 61511.

FTA (Fault Tree Analysis) – czyli analiza drzewa błędów to graficzny model drzewa, który przedstawia zależności przyczynowo-skutkowe niebezpieczeństw. Metoda ta stosowana jest najczęściej w przemyśle chemicznym, kolejowym, informatyce oraz medycynie.

Bezpieczeństwo placów zabaw

Ekspertyzy techniczne obejmują także bezpieczeństwo najmłodszych. Wszyscy wiedzą jak ważne jest zachowanie urządzeń na placu zabaw w jak najlepszym stanie. Nawet najmniejsze uchybienie może skutkować nieszczęściem. Kontrola obejmuje sprawdzanie stanu technicznego huśtawek, karuzel, drabinek i wszystkich urządzeń, które znajdują się na określonych placach. Ekspertyzę wykonuje się według norm zawartych w serii PN-EN 1176, które określają bezpieczeństwo placów zabawach. Zawiera ona stopień zagrożeń wynikających nie tylko z urządzeń znajdujących się placu zabaw, ale też powierzchni, na której postawiono plac.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Sprawdzanie efektywności energetycznej przedsiębiorstw pozwala na zmniejszenie kosztów i zwiększenie oszczędności. Ekspertyzy techniczne z wykorzystaniem tej techniki służą nie tylko przedsiębiorstwom, ale ma też wpływ na zwykłych ludzi oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Zwiększenie efektywności energetycznej i tym samym zmniejszenie ilości zużycia energii przynosi korzyści wszystkim.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa zmniejsza koszty eksploatacji budynków, instalacji oraz urządzeń znajdujących się w budynku oraz poprawia wskaźniki finansowe. Dodatkowo zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku.

Dzięki zmniejszeniu kosztów za energię elektryczną przedsiębiorstwo może podnieść pensje lub zatrudnić większą ilość osób. Klienci również patrzą przychylniejszym okiem na firmy, które starają się być ekologiczne. Zmniejszenie potrzeb energetycznych zmniejsza też problem nadmiernej emisji dwutlenku węgla, który powoduje smog.

Komentarze

Zostaw komentarz


Redakcja portalu zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu artykułu, wpisu, obiektu. Informujemy, że oprogramowanie rejestruje dane osoby komentującej (IP, czas), które na wniosek prokuratury, sądu lub policji mogą zostać przekazane celem ścigania sprawców czynów sprzecznych z prawem.

Więcej informacji w regulaminie komentarzy.

Ankiety

Gdzie spędzisz "Andrzejki"?

Zobacz wyniki

Ładowanie ... Ładowanie ...
Kalendarium
Reklama
. . . . . . . . . . . . . . . .