Podejmij recyklingowe wyzwanie

Zapraszamy do ekologicznej zabawy – Podejmij recyklingowe wyzwanie. Jest to konkurs na najlepiej zrecyklingowany przedmiot codziennego użytku. Takim przedmiotem jest np. krzesło, stolik, lampa czy też przedmiot nie mający już użytku jak np. rolki po papierze toaletowym czy stare płyty CD. W konkursie oceniana będzie pomysłowość i kreatywność w nadawaniu rzeczom nowych funcji czy nowego … Czytaj dalej Podejmij recyklingowe wyzwanie