2. Zlot Motocyklowy Gentlemen’s Club z eFO

0 Jola Wodniak  |   Kultura i rozrywka  |   8 lipca 2018

Druga odsłona Zlotu Motocyklowego organizowanego przez Gentlemen’s Club z Oświęcimia rozpocznie się w piątek 13 lipca. Patronem medialnym wydarzenia jest serwis Fakty Oświęcim.

“Do Waszej dyspozycji pole namiotowe, park maszyn, prysznice, grill bary, po za tym parada motocyklowa, koncerty, dj-e, konkursy zlotowe. Do zobaczenia w najbliższy PIĄTEK 13.” – zapraszają organizatorzy.
Szczególnym wydarzeniem dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego będzie parada motocykli. Motocykliści przejadą w sobotę 14 lipca w godzinach 12-13 ulicam powiatu. Z Oświęcimia do Libiąża przejadą od strony osiedla Chemików, następnie mostem Piastowskim, ulicą Nideckiego, później obok stacji benzynowej Crab – w strone Broszkowic i Bobrku.

Szczegółowy program jest dostępny na plakacie i wydarzeniu na Facebooku.

Regulamin 2. Zlotu Motocyklowego Gentlemem’s Club Oświęcim

Niniejszy regulamin skierowany jest do wszystkich uczestników zlotu, jego nieznajomość nie zwalnia od nieprzestrzegania postanowień w nim zawartych. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej organizatora oraz w miejscu widocznym przed wjazdem na teren zlotu.

1. Organizatorem zlotu jest klub motocyklowy Gentlemen’s Club – Oświęcim, zwany dalej organizatorem.
2. Za teren zlotu uznawany jest teren Ośrodka Rekreacyjnego MEGALOPARK w Szyjkach.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia uzupełnień i zmian w programie zlotu, a nawet odwołania zlotu w przypadku zaistnienia przeszkód niezależnych od organizatora.
4. Zlot nie ma charakteru imprezy masowej, w związku z tym organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników, bez ponoszenia odpowiedzialności wobec osób, które nie zostaną wpuszczone na teren zlotu.
5. Dokonanie wpisowego jest równoznaczne z akceptacją i zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego regulaminu.
6. W zlocie może uczestniczyć osoba dorosła, posiadająca motocykl lub będąca pasażerem kierowcy, która przedstawi dokument tożsamości.
7. Każdy uczestnik zlotu ma obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników ochrony oraz organizatora, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku.
8. Na teren zlotu zabrania się wnoszenia broni, materiałów wybuchowych lub innych przedmiotów uznanych za niebezpieczne.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników. W razie nieprzestrzegania zasad regulaminu organizator ma prawo usunąć uczestnika z terenu zlotu. Każdy z uczestników zlotu ponosi odpowiedzialność wobec prawa cywilnego i karnego za własne zachowanie.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku do uczestników zlotu oraz ich sprzętu oraz za straty i szkody spowodowane w stosunku do osób trzecich.
11. Wpisowe od uczestnika zlotu wynosi 10 zł. Dla Klubów zrzeszonych w Polskim Ruchu Motocyklowym wynosi 5 zł.
12. Każdy uczestnik otrzymuje opaskę identyfikacyjną. Brak opaski lub posiadanie uszkodzonej, zerwanej opaski może stanowić podstawę do usunięcia uczestnika z terenu zlotu.
13. Organizator zlotu zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren zlotu osobom, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa lub zakłócenia porządku zlotu.
14. Zabrania się rozpalania ognisk bez zgody organizatora.
15. Zabrania się poruszania motocyklem na terenie zlotu, będąc pod wpływem alkoholu, lub w sposób zagrażający innym uczestnikom zlotu, oraz wbrew poleceniom organizatora.
16. Motocykle uczestników zlotu będą zaparkowane w miejscu wskazanym przez organizatora.
17. Uczestnicy zlotu mają prawo do wzięcia udziału w paradzie, po spełnieniu niżej wymienionych warunków:
a) W paradzie mogą uczestniczyć jedynie osoby, nie będące pod wpływem alkoholu.
b) Każdy uczestnik parady musi posiadać ważne prawo jazdy, ważną polisę OC oraz ważne badania techniczne motocykla, biorącego udział w paradzie.
c) Uczestnik parady musi stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek z ramienia organizatora oraz straży miejskiej i policji.
d) Organizator ma prawo wykluczyć z parady każdego, kogo zachowanie mogłoby zagrażać innym uczestnikom parady oraz osobom postronnym.
e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku do uczestników parady oraz ich sprzętu, jak i za straty i szkody spowodowane w stosunku do osób trzecich.

Impreza zakończy się w niedzielę o godzinie 20.
Zapraszamy do śledzenia wydarzenia na Facebooku

Komentarze

Zostaw komentarz


Redakcja portalu zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu artykułu, wpisu, obiektu. Informujemy, że oprogramowanie rejestruje dane osoby komentującej (IP, czas), które na wniosek prokuratury, sądu lub policji mogą zostać przekazane celem ścigania sprawców czynów sprzecznych z prawem.

Więcej informacji w regulaminie komentarzy.

Kalendarium
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Archiwa