Ministerstwo przeciwko likwidacji Trójki

Paweł Wodniak  |   Edukacja,Fakty  |   16 kwietnia 2019 10:34
Udostępnij

Ministerstwo Edukacji Narodowej wypowiedziało się w kwestii planu likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Oświęcimiu. Stanowisko MEN jest jednoznaczne.

Społeczność Trójki, chcąc ratować szkołę przed decyzją prezydenta i rady miasta, słała pisma do wielu instytucji i organizacji. Jedną z nich była Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, której prezes Tomasz Elbanowski interweniował w MEN.

Jerzy Jakubczuk, dyrektor departamentu współpracy z samorządem terytorialnym w Ministerstwie Edukacji Narodowej poinformował Elbanowskiego o postanowieniu minister Anny Zalewskiej w sprawie SP nr 3 w Oświęcimiu.

Otóż minister podtrzymała w mocy postanowienie Barbary Nowak, małopolskiej kurator oświaty, która wyraziła negatywną opinię w kwestii likwidacji oświęcimskiej Trójki.

Jednocześnie dyrektor Jakubczuk podkreśla, że zgodnie z ustawą „Prawo oświatowe” może zostać zlikwidowana z końcem roku szkolnego jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.

A na to, ku zadowoleniu rodziców i nauczycieli, na razie się nie zanosi.