87 procent dofinansowania do nauki języka angielskiego – tylko w LINGUA

Materiał sponsorowany  |   Edukacja,Fakty  |   9 października 2019 14:44

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia  ma opłacone do 87 procent jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.

Kto może skorzystać z programu Kierunek Kariera?

Udział w projekcie może starać się osoba która:
– pracuje lub prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudnia pracowników,
– ma powyżej 25 lat i wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie z maturą) lub ma więcej niż 50 lat i dowolne wykształcenie;
– jest związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki).

Zgłoszenie do projektów jest proste

Wystarczy wejść na stronę internetową pod adresem kierunek.pociagdokariery.pl i zaznaczyć zakładkę zgłoś się, po wypełnieniu formularza Powiatowy Urząd Pracy w Krakowie będzie się kontaktował w celu ustalenia terminu spotkania z doradca zawodowym które odbywają się cyklicznie w Miejskiej Bibliotece Publicznej Galeria Książki w Oświęcimiu.

Doradca przeprowadza Bilans Kariery, który pozwala na indywidualne ustalenie oczekiwań klienta. Jest to pierwsza usługa, z której korzysta każdy uczestnik projektu „Kierunek Kariera” oraz „Kierunek Kariera Zawodowa”.

Po przyznaniu bonów szkoleniowych można się zgłosić do CNJA Lingua w celu ustalenia szczegółów kursu. Pod każdego uczestnika tworzymy indywidualną ofertę kursu językowego z wykorzystaniem bonów szkoleniowych. Kurs na który można się zapisać  zamieszczamy w Bazie usług Rozwojowych uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Obecnie już pierwsza osoba ukończyła kurs języka angielskiego z dofinansowaniem, w trakcie kursu jest jeszcze kilka osób, które odbywają kurs grupowy oraz indywidualny.

Program dofinansowania Małopolskie Bony rozwojowe MBon

Z  projektu mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy, w tym osoby prowadzące działalność na własny rachunek, posiadający siedzibę lub filię na terenie Małopolski.

W celu określenia statusu przedsiębiorstwa, należy stosować przepisy Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Zgodnie z w/w Rozporządzeniem:

– średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 50 milionów EUR
– małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR
– mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR

 

 

W ramach projektu można uzyskać 50% lub 80% dofinansowanie do bonu rozwojowego (w ramach pomocy de minimis).

– 50 procent to gwarancja dofinansowania dla przedsiębiorców biorących udział w projekcie, otrzymujących pomoc de minimis;
– 80 procent to preferencyjny poziom dofinansowania, z którego mogą skorzystać przedsiębiorcy spełniając jakikolwiek z poniższych warunków:

  1. przedsiębiorstwa z branż/sektorów wysokiego wzrostu, wskazanych w Załączniku nr 3 do Regulaminu
  2. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, tj. wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20 procent i więcej
  3. Skierowani na usługę przez Przedsiębiorcę pracownicy w wieku 50 lat lub więcej oraz o niskich kwalifikacjach;
  4. Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z usługi rozwojowych mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Kwalifikacje spełniające wymogi w/w art. ograniczają się do usług, które pozwalają na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji i posiadających odpowiedni kod kwalifikacji. Za usługę rozwojową, która zakończyła się zdobyciem przedmiotowych kwalifikacji, można uznać wyłącznie te, które kończą się certyfikacją, uzyskaną na podstawie walidacji przeprowadzonej przez uprawione podmioty przeprowadzające walidację i certyfikację kwalifikacji rynkowych;

Przedsiębiorca na etapie rekrutacji deklaruje wykorzystanie limitów bonów dofinansowanych w 80%.
Zamówione limity bonów mają gwarantowany 80% poziom dofinansowania w przypadku spełnienia kryteriów, o których mowa w punkcie 1 i 2.

Natomiast w przypadku deklaracji uzyskania wyższego dofinasowania z tytułu, o którym mowa w punkcie 3 i 4 na etapie rozliczenia będzie dokonywana weryfikacja limitów. Przedsiębiorstwo, na etapie rozliczenia nie będzie mogło rozliczyć więcej bonów z wyższym poziomem dofinansowania (80%) niż określono w umowie, ale może rozliczyć ich mniej, np. w sytuacji, gdy mniejsza liczba pracowników 50+ lub pracowników o niskich kwalifikacjach uczestniczyła w usługach niż założono na etapie podpisywania umowy.

Wysokość wkładu własnego wynosi 20% lub 50% wartości zamówionych bonów. Przedsiębiorca po podpisaniu umowy wnosi wkład własny w kwocie stanowiącej:

  1. 20 procent wartości zamawianych bonów rozwojowych, w przypadku gdy Przedsiębiorca zadeklarował, ze należy do grupy przedsiębiorstw wysokiego wzrostu lub przedsiębiorstw z branż/sektorów wysokiego wzrostu;
  2. 50 procent wartości zamawianych bonów rozwojowych w pozostałych przypadkach, niezależnie od liczby deklarowanych bonów dofinansowanych w 80 procent z tytułu otrzymania wyższego dofinansowania w wyniku udziału w usłudze rozwojowej pracowników w wieku 50 lat lub więcej, pracowników o niskich kwalifikacjach, lub udziału w usłudze rozwojowej mające na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Więcej można się dowiedzieć na info.mbon.pl

 

Zobacz również:

Myślisz o zdobyciu certyfikatu językowego? Zrób to w Lingua

Szkoła Lingua uczy angielskiego od 17 lat, z pasją

 

Komentarze

Zostaw komentarz


Redakcja portalu zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu artykułu, wpisu, obiektu. Informujemy, że oprogramowanie rejestruje dane osoby komentującej (IP, czas), które na wniosek prokuratury, sądu lub policji mogą zostać przekazane celem ścigania sprawców czynów sprzecznych z prawem.

Więcej informacji w regulaminie komentarzy.

Kalendarium
 
Aukcje dla Nikolki Kurpas
Grupa Publiczna · 1233 członków
Dołącz do grupy
https://www.siepomaga.pl/aukcjedlanikolki Aukcje dla Nikolki Kurpas to grupa ludzi wymieniających się przedmiotami i usługami, podczas zabawy po zako...
 
. . . . . . . . . . . . . . .
This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

Log in as an administrator and view the Instagram Feed settings page for more details.

. . . . . . . . . . . . . . . .


Polecamy na FB
Facebook Pagelike Widget


Archiwa