Po raz 19. młodzi ludzie ze szkół podstawowych i gimnazjów uczestniczyli w tradycyjnym Biegu Poszukiwaczy Wiosny. Do Chełmka, specjalnie na to wydarzenie, przyjechali uczniowie z Czechowic-Dziedzic.

Przedstawiamy wyniki IV grupy III ligi, grupy zachodniej IV ligi i V ligi.


„Drzewa dla Małopolan, Małopolska dla drzew!” – to nazwa akcji, którą województwo małopolskie włączy się w piątek w obchody „Good Deeds Day Polska 2017”, czyli „Dnia dobrych uczynków”.

Podczas ponad 250 imprez Fundacja Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy dla 30 podopiecznych uzbierała 1,5 miliona złotych. Najprężniej działająca fundacja w regionie organizuje kolejną imprezę.