Przybywa stulatków. Chrzanowski oddział ZUS i podległe mu jednostki wypłacają świadczenie z tytułu  ukończenia stu lat życia dla 22 osób. Najstarsza stulatka liczy sobie 107 lat, najstarszy stulatek zaś 102 lata.

Pięć milionów uczniów w całej Polsce zakończyło rok szkolny. Fakty Oświęcim towarzyszyły absolwentom trzecich klas gimnazjalnych w szkole podstawowej nr 2 w Oświęcimiu.

Planet Cinema

0
13 czerwca 2018

Kino Helios

1 czerwca 2018

Kino Wisła

1 czerwca 2018

Kino Iluzja

0
1 czerwca 2018

Kino DK

1 czerwca 2018

Nasze Kino

1 czerwca 2018